Przed dwoma tygodniami zwracałem uwagę na zbyt nagły wzrost ceny gazu naturalnego. Cena żadnego aktywa nie może wzrastać po kilka procent w nieskończoność. Gaz drożejący w ciągu kilku dni o 23% stał się zwyczajnie drogi i zamknięcie pozycji przy cenie gazu 5,22 było warte rozważenia.

W uzasadnieniu przywoływałem wskaźnik RSI, któremu przyjrzę się dziś właśnie na przykładzie gazu.

Najpierw jednak krótki rzut okiem na teorię:

RSI – Relative Strength Index czyli wskaźnik względnej siły jest jednym z podstawowych wskaźników analizy technicznej. Obrazuje nam czy dany walor w krótkim terminie jest drogi czy tani.

Zakres RSI waha się od 0 do 100.

a) RSI spada w okolice 0 co zdarza się niezwykle rzadko. Otrzymujemy sygnał o odwróceniu się trendu i cena danego aktywa z dużym prawdopodobieństwem będzie rosnąć.

b) RSI w okolicy 30 oznacza, że dane aktywo jest tanie w krótkim okresie czasu i warto rozważyć jego zakup

c) RSI w okolicy 70 oznacza, że dane aktywo jest drogie w krótkim okresie i warto rozważyć jego sprzedaż

d) RSI w okolicy 100 (niezwykle rzadkie zjawisko) sygnalizuje odwrócenie trendu na spadkowy

Wartość RSI jest podawana na praktycznie każdym serwisie zajmującym się analizą techniczną lecz warto wiedzieć co wpływa na zmiany RSI.

RSI = 100 – [100/(1+RS)]

RS = średni wzrost ceny w x notowaniach / średni spadek ceny w x notowaniach

Generalnie im krótszy okres przyjęty dla RSI tym bardziej skrajne wahania.
 

A teraz konkretna analiza ceny gazu posługując się RSI:

Na poniższym wykresie cyframi 1-5 zaznaczonych zostało kilka kluczowych poziomów z punktu widzenia RSI dla gazu naturalnego:

1. Cena gazu spada do 3,35 USD. RSI blisko 30 (poziom dający sygnał kupna). Dodatkowo widzimy, że cena jest znacznie poniżej średniej ceny za ostatnie 50 dni - MA(50) oraz 200 dni – MA(200) zaznaczonych na wykresie kolorami niebieskim i czerwonym.
Niska cena długo się nie utrzymuje. Cena gazu rośnie do 4,5 USD (wzrost o 34%).

2. Gaz staje się krótkoterminowo bardzo drogi. RSI na górnym wykresie podchodzi pod 80. Cena gazu znacznie powyżej średnich 50 i 200 dni.
W efekcie mamy korektę o 11% do poziomów 4 USD.

3. Gaz w okolicy 4 USD nie jest ani drogi ani tani. RSI na poziomie 40 wskazuje, wyższe prawdopodobieństwo wzrostów niż spadków i tak też się dzieje. Cena na chwile dotyka MA(50) po czym ponownie rośnie.

4. Po dwutygodniowym rajdzie o 37% RSI ponownie przekracza 70% dając sygnał do sprzedaży. Jak w książkowym przykładzie cena spada lecz po dotknięciu MA(50) i neutralnego RSI 50 zaczyna się kolejny ostry rajd.

Gdy cena doszła do 5,22 sugerowałem rozważenie zamknięcia pozycji z zyskiem rzędu 23%. RSI będące na poziomie 58 co prawda jeszcze nie wskazuje znacznego przewartościowania zaczynającego się powyżej 70 lecz moim zdaniem ze względu na ogromny ruch w ciągu ostatnich 3 dni warto rozważyć krótkoterminowe zamknięcie pozycji.

5. W ciągu kilku kolejnych dni cena na chwilę przebiła 6,25 USD dotykając RSI 70 (sygnał sprzedaży) po czym doszło do spadku o 28%. W chwili pisania artykułu cena gazu oscyluje w okolicy 4,5 USD.
 

6. Co dalej?
Gaz z perspektywy długoterminowej jest wciąż atrakcyjny. Co więcej, cena dochodzi właśnie do MA(50), z której zaczynały się 2 nagłe rajdy. RSI na poziomie 45 także nie sygnalizuje pogłębienia  się spadków. Jeżeli ktoś pozbył się gazu powyżej 5,22 USD to może obecnie być dobra okazja do ponownego wejścia w inwestycję.

Powyższy przykład zmian ceny aktywa w odniesieniu do RSI jest niemalże przykładem książkowym. Wskaźników, na których bazuje analiza techniczna jest mnóstwo lecz nie chciałbym aby ktoś odebrał je jako gotową strategię pozwalającą łatwo zarabiać ogromne środki.

Musimy pamiętać, że ponad 80 % transakcji przeprowadzanych jest automatycznie na podstawie algorytmów badających setki współczynników. Co gorsze dla przeciętnego inwestora, systemy te przygotowane są przez najlepszych statystyków na świecie. Musimy sobie zdawać sprawę, że bazowanie wyłącznie na analizie technicznej na ściśle manipulowanym rynku jest dość karkołomne. Niemniej jak widać z przykładu powyższej w krótkich okresach analiza techniczna często bywa bardzo pomocna.

Trader21