Piątego maja poprowadziłem webinar, podczas którego omówiłem różnicę pomiędzy rynkami akcji w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się. Podczas szkolenia poruszyłem następujące tematy:

- bieżącą sytuację na globalnych rynkach;

- skutki ostatniej, oderwanej od realiów hossy;

- cykliczność na rynkach akcji krajów rozwiniętych i rozwijających się;

- prognozy na najbliższe lata. 

Poza powyższymi zagadnieniami, odpowiadałem również przez ok. 40 minut na pytania Uczestników. Poniżej zamieszczam zapis wideo ze szkolenia. 

Życzę miłego seansu. 

Trader21