Search
Close this search box.

Jak nie przegapić rewolucji wodorowej? Wszystko co musisz wiedzieć

Drogi Czytelniku,

artykuł, który właśnie czytasz jest fragmentem obszernego raportu na temat rynku wodoru, który w pełnej wersji udostępniliśmy dzisiaj abonentom Portfela Tradera. Jeśli spodoba Ci się to, co tutaj zaprezentowaliśmy, wiedz, że w Portfelu Tradera czeka na Ciebie wiele podobnych publikacji. Ponadto, znajdziesz tam dziesiątki godzin nagrań Tradera21 oraz członków Zespołu Independent Trader. To wszystko składa się na potężną bazę wiedzy, dzięki której już nigdy więcej nie przegapisz rynkowych okazji oraz wschodzących trendów, takich jak rewolucja wodorowa.

Zapraszamy do lektury.

Independent Trader Team

Technologia wodorowa – przełom, na który czekamy?

Każda z dotychczasowych rewolucji w przemyśle była następstwem znaczącego postępu technologicznego. Pierwszą rewolucję przemysłową kojarzy się z udoskonaleniem maszyny parowej, co umożliwiło produkcję na masową skalę. Drugą – z opracowaniem taśmy produkcyjnej i elektrycznością, za sprawą której wydłużył się czas pracy (oświetlenie biur, fabryk). W przypadku trzeciej rewolucji przemysłowej bardzo ważną rolę odegrały technologie informatyczne, które przyczyniły się do zautomatyzowania produkcji.

Obecnie, m.in. za sprawą sztucznej inteligencji oraz „Internetu Rzeczy”, procesy produkcyjne są dalej udoskonalane. Trudno jednak na ten moment stwierdzić, która z rozwijanych technologii odegra decydującą rolę i stanie się symbolem czwartej rewolucji przemysłowej.

rewolucja przemysłowa wodór ogniwa wodorowe magazynowanie energii zielony wodór paliwo przyszłości czym jest wodór jak inwestować w wodór
https://nexelem.com/

Wiele wskazuje na to, że taką „współczesną maszyną parową”, czyli symbolem wejścia niemalże w nową epokę, mogłoby być szerokie wykorzystanie wodoru. Pierwiastek ten może bowiem odegrać istotną rolę m.in. dla rozwoju przemysłu, transportu, energetyki czy ciepłownictwa. Co więcej, wodór jest w stanie rozwiązać wiele współczesnych problemów hamujących globalną gospodarkę, takich jak np. dekarbonizacja, czyli redukcja emisji gazów cieplarnianych. 

W niniejszym raporcie szczegółowo omówiłem kluczowe kwestie związane z wodorem, przedstawiłem perspektywy dla rynku tego surowca, a także dokonałem przeglądu dostępnych ETF-ów oraz spółek zapewniających ekspozycję na wodór. Zapraszam do lektury.

Czym jest wodór?

Wodór (symbol „H” w układzie okresowym), to najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na świecie. W naturze prawie nigdy nie występuje w czystej postaci – łączy się natomiast niemal ze wszystkimi pierwiastkami. Obecny jest m.in. w wodzie (H2O), czy węglowodorach np. benzynie (C7H16). Jest najlżejszym pierwiastkiem chemicznym. Nie ma barwy, zapachu i jest nietoksyczny.

Co ważne, wodór posiada bardzo małą gęstość, przez co zajmuje mnóstwo miejsca. Przechowywanie tego gazu jest zatem dość problematyczne. Temat ten wymaga szerszego omówienia, które znajdziecie w dalszej części raportu.

Pozyskiwanie wodoru oraz jego rodzaje

Wyżej wspomniałem, że wodór niemal nigdy nie występuje w naturze w czystej postaci. Co prawda istnieją naturalne złoża tego pierwiastka i można go wydobyć podobnie jak inne paliwa kopalne, ale na chwilę obecną głównie pozyskuje się go na inne sposoby. W zależności od sposobu pozyskiwania, wodór określa się za pomocą wybranego koloru, np. „biały wodór”, „turkusowy wodór”, „zielony wodór” itd. Rodzajów (kolorów) wodoru jest wiele. Najważniejsze z nich to szary, niebieski oraz zielony. Dodam, że te kolory na swój sposób mają odzwierciedlać emisyjność/wpływ danej metody pozyskiwania wodoru na środowisko.     

rodzaje wodoru zielony wodór szary wodór niebieski wodór CO2 dwutlenek węgla dekarbonizacja surowce paliwa energetyka prąd energia
ecity.solarisbus.com

Niżej opisałem czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje (kolory) wodoru.

Biały wodór

Czasem nazywany też „złotym”. W ten sposób określa się naturalnie występujące złoża tego pierwiastka. Przykładowo, takie pokłady (80% wodoru + mniejsze ilości metanu i azotu) odkryto w Albanii w lutym bieżącego roku. Naukowcy szacują, że znajduje się tam od 5 000 do 50 000 ton czystego wodoru. Dla oddania skali, Polska (trzeci największy producent wodoru w Unii Europejskiej) wytwarza rocznie ok. 1,3 mln ton tego gazu.

Jak widzicie, nie ma tutaj mowy o dużym złożu, ale odkrycie to może pomóc naukowcom udoskonalić metody lokalizacji podobnych pokładów tego pierwiastka. Obecnie nie istnieje żadna zakrojona na szeroką skalę strategia wykorzystania (wydobycia) białego wodoru.

Szary wodór

Jest to wodór wytwarzany za pomocą paliw kopalnych. Powstaje na dwa sposoby:

 • w procesie tzw. reformingu parowego gazu ziemnego lub innych węglowodorów otrzymanych z rafinacji ropy naftowej,
 • w procesie zgazowania węgla lub innego paliwa stałego.

Reforming parowy w dużym skrócie polega na rozdzieleniu gazu ziemnego na wodór i dwutlenek węgla za pomocą mocno podgrzanej pary wodnej. Jest to najpowszechniejsza i zarazem najtańsza metoda pozyskiwania wodoru.

Sposób ten ma jednak wysoce ujemny bilans energetyczny (więcej energii potrzeba do wyprodukowania wodoru, niż jesteśmy później w stanie z niego odzyskać). Inną wadą reformingu parowego jest spora emisja dwutlenku węgla (CO2).

Reforming parowy, mimo znaczącej emisji CO2 jest metodą stosowaną na dużą skalę w przemyśle. Zakłada się, że technologia ta w najbliższym czasie nadal będzie dominującą w produkcji wodoru na świecie. Związane jest to przede wszystkim z niską ceną gazu ziemnego, a co za tym idzie – niskimi kosztami produkcji.

Z kolei zgazowanie węgla lub innego paliwa stałego, np. biomasy to proces, w którym powstaje tzw. gaz syntezowy będący mieszaniną wodoru, tlenku węgla (tzw. czadu), dwutlenku węgla oraz metanu. Gaz syntezowy następnie się oczyszcza, aby pozyskać sam wodór. Czystość wodoru otrzymanego na skutek zgazowania jest zbliżona do tej uzyskiwanej z reformingu parowego.

Niebieski wodór

Istnieją instalacje (stale rozwijane od lat 50-tych), które mają za zadanie wyłapywać CO2 emitowany w trakcie różnych wysokoemisyjnych procesów przemysłowych (np. produkcji cementu). Zastosowanie takich instalacji przy reformingu bądź zgazowaniu, pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla z tych procesów nawet o 90%. Kiedy produkcja wodoru z paliw kopalnych odbywa się z udziałem tych instalacji, mówimy o niebieskim wodorze. 

Innymi słowy w produkcji wodoru szarego dwutlenek węgla uwalniany jest do atmosfery, a w przypadku wodoru niebieskiego jest wyłapywany, składowany lub przetwarzany.

Technologię wychwytywania, składowania lub przetwarzania CO2 możecie spotkać pod nazwami CCS (Carbon Capture and Storage) oraz CCU (Carbon Capture and Usage).

dwutlenek węgla CO2 ochrona środowiska emisja gazów cieplarnianych globalne ocieplenie produkcja cementu technologie wodorowe rewolucja wodorowa
nbi.com

Stosowanie takich instalacji jest niestety kosztowne, co stanowi sporą barierę dla powszechnego ich zastosowania. W związku z tym, wiele uwagi poświęca się zwiększaniu produkcji wodoru za pomocą OZE (odnawialne źródła energii), które tych instalacji nie wymagają. Taki rodzaj wodoru nazywany jest zielonym.

Zielony wodór

Wytwarzany jest w procesie elektrolizy, do której wykorzystywana jest energia pochodząca ze źródeł odnawialnych (słońce, wiatr, woda). Elektroliza polega na tym, że za pomocą prądu elektrycznego rozbija się wodę na atomy wodoru i tlenu.  Produkcja takiego wodoru jest zatem praktycznie nieszkodliwa dla środowiska.

Wodór zielony to w tej chwili najbardziej pożądany rodzaj wodoru w związku z dekarbonizacją. Tym samym jest najbardziej wspierany przez politykę Unii Europejskiej, związaną z finansowaniem projektów mających na celu zwiększenie produkcji wodoru zielonego w kolejnych latach.

Najwięcej instalacji służących do produkcji zielonego wodoru na świecie znajduje się w Australii (patrz – poniższy wykres). Następne miejsca w zestawieniu zajmują m.in. Niemcy, Hiszpania, Holandia oraz Wielka Brytania.

zielony wodór wodór z OZE odnawialne źródła energii elektroliza produkcja wodoru
statista.com

Jak widzicie, Polski nie ma w tym zestawieniu. Większość wodoru produkowana w naszym kraju to wodór szary, pozyskany w procesie reformingu parowego. 

Warto jednak zaznaczyć, że obecnie w Polsce działa 11 tzw. dolin wodorowych, w związku z czym udział zielnego wodoru w całkowitej produkcji tego pierwiastka powinien wzrastać w kolejnych latach.

Doliny wodorowe (zaznaczone na poniższej mapie Polski) to przedsięwzięcia polityczno-społeczno-gospodarcze, które mają za zadanie tworzyć regionalne rynki wodoru. Obejmują one produkcję, przesył, magazynowanie oraz zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki. Doliny wodorowe wspierają dekarbonizację energochłonnego przemysłu.

strategia wodorowa dolina wodorowa polski wodór kto produkuje najwięcej wodoru w w Europie polska jednym z wiodących producentów wodoru reforming parowy

Dodam, że aktualnie w Europie jest łącznie ok. 65 dolin wodorowych i z pewnością będą powstawać kolejne, w tym również w Polsce.

„Tęcza wodorowa”

Poza wymienionymi wyżej głównymi rodzajami (kolorami) wodoru, wyodrębnia się też:

Czarny wodór – produkowany z węgla kamiennego. Jest całkowitym przeciwieństwem zielonego wodoru pod względem emisji dwutlenku węgla. W zawiązku z dużą skalą wydobycia węgla w Chinach, kraj ten jest wiodącym producentem wodoru czarnego na świecie.

Brązowy wodór – „kuzyn” czarnego wodoru. Wytwarzany jest przy użyciu węgla brunatnego lub lignitu. Również występuje tu znaczna emisja dwutlenku węgla.

Żółty wodór – powstaje w procesie elektrolizy zasilanej energią słoneczną. Kraje takie jak np. Australia, posiadające rozległe połacie nasłonecznionej ziemi mają ogromny potencjał w zakresie produkcji żółtego wodoru.

Turkusowy wodór – wytwarzany w procesie zwanym pirolizą metanu, podczas którego powstaje również węgiel (w stałej formie). W przeciwieństwie do niebieskiego wodoru, nie ma potrzeby wychwytywania powstałego węgla.

Różowy wodór – podobnie jak zielony, powstaje w wyniku elektrolizy, ale zasilany jest energią jądrową, a nie prądem z OZE. Czasami nazywa się go fioletowym lub czerwonym wodorem.

Jak sami widzicie, mamy praktycznie całą „tęczę”, jeżeli chodzi o rodzaje (kolory) wodoru. Bardzo dobrze podsumowuje ten podział grafika umieszczona poniżej.

biały wodór złoty wodór czarny wodór brązowy wodór szary wodór niebieski wodór turkusowy wodór czerwony wodór różowy wodór purpurowy wodór żółty wodór zielony wodór tęcza wodorowa rodzaje wodoru kolory wodoru
alj.com

Aby ułatwić Wam interpretację tej grafiki, wyjaśnię krótko poszczególne pojęcia:

Color – oznacza kolor przypisany dla danego rodzaju wodoru.

Process – chodzi o proces, w oparciu o który produkowany jest dany rodzaj (kolor) wodoru. Przykładowym procesem jest reforming parowy.

Source – to nic innego, jak źródło, za pomocą którego pozyskano dany rodzaj wodoru. Na przykład węgiel, gaz czy energia jądrowa.

Products – są to docelowe produkty danej metody. Często są to mieszaniny wodoru i innych gazów, które potem trzeba od siebie odseparować.

Emissions – chodzi tutaj o niepożądane produkty danej metody, czyli emisje dwutlenku węgla itp.

Emission profile – dosłownie: profil emisji, to kategoria odnosząca się do wpływu danej metody na środowisko.

Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że spośród różnych rodzajów (kolorów) wodoru, najwięcej uwagi (polityków, inwestorów itd.) przyciąga wodór zielony, produkowany w procesie elektrolizy. W związku z tym, przedstawię teraz kilka ważnych spostrzeżeń, które będą przydatne, jak przejdziemy już do inwestycyjnej części tego raportu.

Zielony wodór i elektroliza – trend na następne lata

Wyżej wspomniałem, że produkcja zielonego wodoru jest prawie bezemisyjna. Potwierdza to wykres umieszczony na następnej stronie, który przedstawia wielkość emisji CO2 dla wybranych metod produkcji wodoru.

elektroliza energia jądrowa reforming parowy gazyfikacja emisja CO2 Taksonomia UE Unia Europejska strategia wodorowa miks energetyczny polski
ien.com

Jak widzicie, dla elektrolizy bazującej na energii z farm wiatrowych oraz fotowoltaiki, emisja wynosi 0,2 tony CO2 na tonę wyprodukowanego wodoru (t CO2/t H2).

0,2 to poziom znacznie poniżej 3, czyli limitu narzuconego przez tzw. Taksonomię UE. Dla przypomnienia, Taksonomia UE ustanawia kryteria, jakie muszą zostać spełnione, aby uznać np. metodę produkcji wodoru za zrównoważoną środowiskowo. Zatem zgodnie z powyższą grafiką, elektroliza oparta na OZE mieści się w limicie narzuconym przez Taksonomię UE, zaś przykładowo gazyfikacja węgla (15 ton CO2 na tonę wyprodukowanego wodoru) ten limit przekracza.

Zwróćcie też uwagę na to, że elektroliza oparta na energii z sieci (przykład dotyczy Polski, co oznacza spory udział węgla w miksie energetycznym) 10-krotnie przekracza limit narzucony przez Taksonomię UE.

Wniosek jest zatem taki, że Unia Europejska uznaje za zrównoważoną środowiskowo przede wszystkim produkcję wodoru opartą na OZE. Tym samym, należy się spodziewać, że właśnie projekty skupione na elektrolizie opartej na odnawialnych źródłach energii najłatwiej uzyskają różnego rodzaju wsparcie (finansowe, regulacyjne itd.).

Osobiście uważam, że w dłuższej perspektywie ważną rolę w globalnej produkcji wodoru odegra też energetyka jądrowa (wodór czerwony/różowy), ale w krótszym terminie kluczowy pozostaje wodór produkowany za pomocą prądu z OZE.

Muszę też dodać, że osoby będące blisko rynku wodoru uważają, iż nie da się od razu przejść do produkcji zielonego wodoru na masową skalę, dlatego potrzebne jest rozsądne zarządzanie produkcją innych rodzajów (kolorów) wodoru. Innymi słowy, nie odejdziemy od paliw kopalnych w produkcji wodoru z dnia na dzień. 

Można założyć m.in., że do końca obecnej dekady spadną koszty produkcji energii elektrycznej (rozwój OZE, powrót do energetyki jądrowej itd.), wzrośnie sprawność elektrolizerów (instalacji, w której przeprowadzana jest elektroliza) i tym samym spadnie koszt produkcji wodoru w ramach elektrolizy.

Jedna z prognoz (patrz poniższy wykres) przyjmująca takie założenia przewiduje, że w 2030 roku produkcja kilograma wodoru będzie kosztować ok. 2,50 EUR, czyli 45% mniej niż w 2023 roku. Tak ma marginesie, jeden kg wodoru pozwala na przejechanie ok. 100 km pojazdem wyposażonym w ogniwo paliwowe.

ile kosztuje wodór ile kosztuje kilogram wodoru ile kosztuje kg wodoru ile kosztuje produkcja wodoru
ien.com

Wyżej wspomniałem, że najpowszechniejszą oraz najtańszą obecnie metodą produkcji wodoru jest reforming. Zakładając jednak m.in., że:

 • cena gazu pozostanie w kolejnych latach na podobnym poziomie,
 • wzrosną ceny uprawnień do emisji CO2,
 • zostaną zaostrzone normy emisji CO2 w poszczególnych sektorach gospodarki,

to już w okolicy 2026 roku produkcja zielonego wodoru (elektroliza) może być tańsza niż produkcja wodoru szarego (reforming parowy). Takie założenia przyjęto w poniższej symulacji.

reforming vs elektroliza przyszłość wodoru koszt wytwarzania wodoru najlepszy rodzaj wodoru
ien.com

Biorąc to pod uwagę, do końca obecnej dekady oraz w kolejnych latach maleć będzie produkcja wodoru szarego, zaś stopniowo będzie wzrastać produkcja wodoru niebieskiego oraz (przede wszystkim) zielonego. Dobrze pokazuje to poniższy wykres.  

perspektywy dla wodoru, zielony wodór to przyszłość

Oznacza to m.in. rosnące zapotrzebowanie na elektrolizery (urządzenia służące do przeprowadzania elektrolizy). Jednym z tematów, jakie omówię w części inwestycyjnej tego raportu będzie to, w jaki sposób można zdobyć ekspozycję na ten trend.

Wiecie już, jakie są sposoby pozyskiwania wodoru oraz które źródło jego pozyskiwania jest najważniejsze w perspektywie kolejnych lat. Nadszedł zatem czas, abym omówił do czego wykorzystywany jest ten gaz i jaką rolę może on odegrać w gospodarce.

Gdzie wykorzystywany jest wodór?

Zapewne słusznie kojarzycie wodór np. z paliwem stosowanym w autobusach miejskich. Można spotkać pojazdy napędzane tym gazem w miastach takich jak Wrocław, Gdynia czy Kraków. Ma on jednak także bardzo dużo innych, mniej oczywistych zastosowań. Wykorzystywany jest w wielu kluczowych sektorach gospodarki:

 • chemicznym,
 • petrochemicznym,
 • rafineryjnym,
 • hutnictwie,
 • transporcie kołowym (zarówno lekkim, jak i ciężkim),
 • transporcie morskim i lotniczym,
 • magazynowaniu energii,
 • energetycznym.

W przemyśle, wodór najczęściej wykorzystuje się do produkcji amoniaku (związek chemiczny, niezbędny do wytwarzania nawozów sztucznych). Stosuje się go także w rafinacji produktów naftowych (produkcja paliw). Ponadto, wykorzystywany jest m.in. do produkcji podzespołów elektroniki, w palnikach wodorowo-tlenowych służących do precyzyjnego cięcia i spawania metali, czy też w przemyśle spożywczym (np. do produkcji margaryny). Wybrane zastosowania wodoru przedstawia poniższa grafika.

gdzie wykorzystywany jest wodór wodór zastosowania wodór w przemyśle zastosowania wodoru zastosowanie wodoru
zpe.gov.pl

Poszczególne zastosowania wodoru są w różnym stopniu ważne, natomiast najważniejsze w mojej ocenie są jego zastosowania (oraz potencjalne zastosowania) wspierające tzw. transformację energetyczną (zastępowanie paliw kopalnych OZE oraz energią jądrową). 

Wodór może m.in. przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 w branżach wysokoemisyjnych (takich jak produkcja stali i szkła) oraz w transporcie (samochody osobowe, autobusy, ciężarówki, pociągi, łodzie, samoloty zasilane wodorem). Z kolei w kwestii OZE, wodór wykorzystuje się do magazynowania energii.

Wodór – brakujące ogniwo dekarbonizacji

Przypomnijmy, że tzw. dekarbonizacja, czyli redukcja emisji gazów cieplarnianych jest jednym z wiodących globalnych trendów. Drogą do jej uzyskania mają być odnawialne źródła energii – wiatr, słońce, woda. Jak wiecie, nie zawsze wieje wiatr i nie zawsze można liczyć na słoneczne dni, a poziom wody w rzekach często się waha. Ta niestabilność sprawia, że niemożliwe jest pełne wykorzystanie OZE przez ludzi.

Ponadto, trudności sprawia magazynowanie nadwyżek energii produkowanej w ramach OZE. Technologie, które do tego służą są bowiem m.in. zbyt drogie, aby mogły być stosowane na szeroką skalę. Innowacyjnym rozwiązaniem może być zatem wodór – jako nośnik i magazyn energii staje się brakującym ogniwem w globalnej dekarbonizacji.

Magazynowanie energii

Nadwyżki prądu z OZE można by wykorzystywać do produkcji wodoru. Następnie surowiec ten mógłby być magazynowany i wykorzystywany do generowania energii w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Nie wspominając już o tym, że nadwyżki samego wodoru mogłyby zostać skierowane do wielu innych sektorów. Tak naprawdę to już się dzieje, ale na wciąż zbyt małą skalę.

Co ważne, wodór można magazynować na różne sposoby (w różnej formie): ciekłej, gazowej, gazowej sprężonej, wodorków metali czy związków organicznych. Ponadto, pozwala on przechowywać energię z OZE w dużych ilościach oraz przez długi czas. Nie tak jak ma to miejsce np. w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.

W przeciwieństwie do energii elektrycznej, która wymaga rozbudowanej infrastruktury sieciowej, wodór można dosyć łatwo przechowywać i transportować, co sprawia, że może być wykorzystywany w miejscach, gdzie inne źródła energii są niedostępne lub niewydajne.

Wodór – paliwo przyszłości

Jedną z głównych zalet wodoru jako paliwa jest fakt, że jego spalanie nie powoduje emisji dwutlenku węgla ani innych szkodliwych substancji. Jedynym produktem ubocznym spalania wodoru jest woda, co sprawia, że proces ten jest przyjazny dla środowiska. W porównaniu do paliw kopalnych, które przyczyniają się do zmian klimatycznych i zanieczyszczeń powietrza, wodór może odegrać ważną rolę w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. 

Gaz ten wypada też całkiem dobrze w porównaniu z innymi paliwami pod względem tzw. wartości opałowej. Jest to Ilość ciepła jaką otrzymuje się przy spalaniu danego paliwa. Podawana jest w kilowatogodzinach (kWh) na kilogram (kg).

Wartość opałowa wodoru jest bardzo wysoka i wynosi 33,3 kWh/kg. Dla porównania wartość opałowa benzyny to 12,0 kWh/kg, a gazu ziemnego 10,6-13,1 kWh/kg.

wodór paliwo przyszłości motoryzacja wodorowa samochody na wodór komunikacja miejska autobusy na wodór dlaczego wodór
fuelcellsworks.com 

Jak zatem widzicie, wodór ma naprawdę duży potencjał, aby stać się „paliwem przyszłości” i to zarówno w przypadku transportu, jak i ciepłownictwa.

Miasta Wodorowe

Za sprawą licznych zalet wodoru, nie jest wykluczone, że gaz ten będzie głównym surowcem energetycznym, na jakim opierać się będą nowoczesne miasta. Już teraz realizowane są pilotażowe projekty tzw. miast wodorowych, np. w Japonii.

W ramach tego typu projektów:

 • wodór dostarczany jest systemem rurociągów do gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, sklepów itp.,
 • pojazdy komunikacji miejskiej napędzane są wodorem, nie wspominając już o infrastrukturze w postaci stacji tankowania wodoru,
 • po drogach jeżdżą także samochody osobowe na wodór,
 • nadwyżki energii produkowane w ramach OZE magazynowane są za pomocą wodoru.

Jeśli chcielibyście poczytać więcej na temat miast wodorowych, to przykładowym jest Kitokyushu Higashida. Poniżej zamieszczam graficzne przedstawienie takiego projektu.

miasta wodorowe zielona energia miasto przyszłości transformacja energetyczna
iges.or.jp

Jak sami widzicie, wodór ma liczne zastosowania i bardzo prawdopodobne, że będzie ich przybywać w kolejnych latach. Z drugiej strony jednak, istnieje też kilka czynników, które hamują rozwój technologii wodorowych oraz wdrażanie rozwiązań opartych na tym surowcu. Najważniejsze z nich omówiłem na kolejnych stronach tego raportu.

Pozostała część raportu (zobacz spis treści)

Wodór – problemy i rozwiązania

 • Problem „jajka i kury”
 • Problem z transportem wodoru
 • Problem z magazynowaniem wodoru

Inwestycja w wodór

 • Perspektywy dla rynku wodoru
 • Jak inwestować w wodór?
 • ETF-y wodorowe. Mocne i słabe strony
 • Baza blisko 40 spółek zagranicznych związanych z wodorem
 • Przegląd polskich spółek z branży wodorowej
 • TOP3 spółek wodorowych

Podsumowanie

Dodatek: Relacja z Targów Wodorowych H2POLAND

 • Relacja H2POLAND 2024
 • Relacja H2POLAND 2023

Pełny raport dostępny jest na Portfelu Tradera.

Konrad Pietruszka

Konrad Pietruszka

Artykuły autora

Wciąż dążymy do tego, aby sekcja komentarzy była możliwie jak najbardziej wygodna w użytkowaniu i miała wiele praktycznych funkcji. Już niebawem chociażby wklejanie wykresów czy grafik stanie się dużo bardziej intuicyjne. Do tego czasu możecie publikować obrazy na 3 sposoby:

 • poprzez wklejenie linku do grafiki w treści komentarza,
 • poprzez skopiowanie pliku ze swojego komputera (na zasadzie ctrl+c i ctrl+v), 
 • poprzez skopiowanie i wklejenie wycinka ekranu (korzystając np. z Narzędzie Wycinanie) na Windows.
106 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najwyżej oceniane
Informacji zwrotnych
View all comments
lenon
lenon(@lenon)
14 dni temu

@Chiny

Krajowa Administracja Energetyczna opublikowała krajowe statystyki dotyczące energetyki za okres od stycznia do maja.
Dane pokazują, że od stycznia do maja 2024 r. nowo zainstalowana moc fotowoltaiczna w kraju wyniosła 79,15 GW, co oznacza wzrost o 23% rok do roku.
Według poprzednich danych za okres od stycznia do kwietnia nowo zainstalowana moc fotowoltaiki w kwietniu 2024 r. wyniosła 14,37 GW, a nowo zainstalowana moc fotowoltaiki w maju 2024 r. wyniosła 19,04 GW, co oznacza wzrost rok do roku o 32%. (Więcej niż cała fotowoltaika w Polsce)

https://solar.in-en.com/html/solar-2442478.shtml

Chiny opublikowały listę rozporządzeń dotyczących metali ziem rzadkich, których celem jest ochrona ich zasobów w imię bezpieczeństwa narodowego. Określają one zasady wydobywania, wytapiania i handlu kluczowymi materiałami wykorzystywanymi do produkcji różnych produktów, od magnesów w pojazdach elektrycznych po elektronikę użytkową.
Przepisy wydane w sobotę przez Radę Państwa stanowią, że zasoby pierwiastków ziem rzadkich należą do państwa, a rząd będzie nadzorował rozwój przemysłu związanego z pierwiastkami ziem rzadkich – grupą 17 minerałów, których Chiny w ostatnich latach stały się największym producentem na świecie, odpowiadając za prawie 90% światowej rafinowanej produkcji.

https://www.reuters.com/markets/commodities/china-issues-rare-earth-regulations-further-protect-domestic-supply-2024-06-29/

Hansclox
Hansclox(@hansclox)
Odpowiedź do  lenon
14 dni temu

Niby państwo totalitarne a dąży do uniezalwznienia się od innych.

Na początku uważałem ze te zielone klimaty w UE to tzw zabezpieczenie kiedy wschód okaze się wrogiem niestety obecne jestem zawiedziony działaniami Europy.

jsc
jsc(@jsc)
Odpowiedź do  Hansclox
14 dni temu

(…)Niby państwo totalitarne a dąży do uniezalwznienia się od innych.(…)
A gdzie tu sprzeczność? Gra w globalizację wystawia kraj na niekontrolowane trendy umysłowe… A jak nie grasz to wystawiasz się na sytuację, w której jak (…)wolny świat(…) obłoży cię sankcjami to się nie pozbierasz. Do nie dawna wierzono, że takie coś podziała nawet na Rosję.
A skoro sankcje wiszą nad twoją głową niczym miecz Damoklesa to chcąc nie chcąc musisz iść w jakąś formę autarkii.

janwar1
janwar1(@janwar1)
13 dni temu

Nawet antypisowska Interia dostrzega niemiecką podległość Tuska:

Czas na oś Berlin-Warszawa? „Niemcy nami manipulują”

Polska staje się szczególnie ważnym partnerem dla rządu Olafa Scholza – twierdzi niemiecka prasa. „Polsko-niemiecki motor zastępuje francusko-niemiecki” – czytamy na łamach „Der Spiegel”. – Nie wydaje mi się, by w Berlinie na poważnie traktowano wizję Polski jako drugiej potęgi w UE – mówi Interii dr Witold Sokała. – Mamy do czynienia ze zbliżeniem na zasadach klientalnych – dodaje prof. Tomasz Grzegorz Grosse.

Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-czas-na-os-berlin-warszawa-niemcy-nami-manipuluja,nId,7622020#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

janwar1
janwar1(@janwar1)
13 dni temu

Analitycy Citi wprowadzili ramy do zrozumienia i prognozowania cen złota, które według nich mają na celu odrodzenie inwestycji w ten składnik aktywów poprzez zapewnienie solidnego, niezależnego od reżimu modelu.Ramy te mają wyjaśniać roczne zmiany cen w ciągu ostatnich 55 lat i kwartalne zmiany w ciągu ostatnich 25 lat, podkreślając kluczowe czynniki wpływające na ceny złota.
Kluczowym elementem modelu Citi jest założenie, że popyt inwestycyjny, zarówno ze strony sektora prywatnego, jak i publicznego, jako udział w podaży kopalni złota, jest głównym czynnikiem wpływającym na ceny złota.
Według Citi, „popyt inwestycyjny na złoto w Chinach i bankach centralnych wzrósł do 85% podaży w kopalniach w 1Q’24 i wynosił średnio ponad 70% podaży w kopalniach w ciągu ostatnich dwóch lat”. Ten gwałtowny wzrost popytu inwestycyjnego zrównoważył negatywny wpływ wyższych realnych stóp procentowych w USA, podnosząc ceny złota do rekordowych poziomów.
Citi prognozuje, że popyt inwestycyjny na złoto będzie nadal rósł, potencjalnie pochłaniając prawie całą podaż kopalnianą w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.
Stanowi to podstawę ich bazowego scenariusza, w którym ceny złota osiągną 2700-3000 USD za uncję do 2025 roku. Oczekuje się, że oczekiwana normalizacja stóp procentowych w USA, z „8 kolejnymi cięciami Fed rozpoczynającymi się we wrześniu”, będzie napędzać wyższy popyt na ETF.

https://pl.investing.com/news/commodities-news/rosnie-popyt-na-inwestycje-w-zloto–citi-615133

janwar1
janwar1(@janwar1)
13 dni temu

Jabłoński o planie współpracy polsko-niemieckiej Scholza i Tuska: Dla Polski to akt kapitulacji

To dokument, który przejdzie do historii relacji niemiecko-polskich, ale niestety tej najgorszej tradycji uległości, tradycji asymetrii i tradycji podejścia, nie partnerskiego, a klienckiego – ocenił 40-stronicowy „niemiecko-polski plan działania” poseł PiS Paweł Jabłoński. Polityk odniósł się także do wczorajszej konferencji prasowej Donald Tuska i Olafa Scholza. Jego zdaniem, „nawet Niemcy nie spodziewali się, że pójdzie im w Polsce z tym rządem tak łatwo”.

https://niezalezna.pl/polityka/jablonski-o-planie-wspolpracy-polsko-niemieckiej-scholza-i-tuska-dla-polski-to-akt-kapitulacji/521493

——Polska sprzedana!

Objatek
Objatek(@objatek)
Odpowiedź do  janwar1
13 dni temu

Jakiś link do tego dokumentu ? Bo znając życie manipulanci z niezależna.pl nawet tego nie czytali.

Hansclox
Hansclox(@hansclox)
Odpowiedź do  Objatek
13 dni temu

Propagandę PiS nadaje ten Pan.

janwar1
janwar1(@janwar1)
Odpowiedź do  Hansclox
13 dni temu

Ty natomiast niemiecką- uśmiechniętą, odbierającą ci wiele.

Objatek
Objatek(@objatek)
Odpowiedź do  greg654321
12 dni temu

Dziękuję za źródło.

Tak zwana niezależna może i to przeczytała, ale nic nie zrozumiała sprytnie manipuluje tymi zapisami. Np. piszą tylko o LGBT, podczas gdy caly akp;it mówił o przemocy w rodzinie i wobec kobiet (strona 13 dokumentu):

Wir verpflichten uns, hier sämtliche mit den bilateralen Beziehungen zusammenhängende Aspekte zu prüfen und voranzubringen sowie Standpunkte und bewährte Verfahren zu Themen auszutauschen, die im beiderseitigen Interesse liegen, was die Beseitigung aller Formen geschlechtsspezifischer Gewalt betrifft, die im 2011 in Istanbul unterzeichneten Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt gefordert wird. Wir streben eine Förderung der Zusammenarbeit an, indem wir mit Fokus auf die LGBTIQ+-Gleichstellung Standpunkte, Informationen und bewährte Verfahren austauschen, wobei auch unsere jeweilige Zivilgesellschaft einbezogen und die LGBTIQ-Gleichstellungsstrategie 2020-2025 der Europäischen Kommission berücksichtigt werden soll. Wir beabsichtigen, eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zur Gleichstellung der Geschlechter zu unterzeichnen. Mindestens einmal jährlich sollte ein professioneller und hochrangig besetzter ministerieller Austausch stattfinden (Deutsch-Polnischer Tag).

Nie popierasz Tuska => nie tankuj, nie korzystaj z energii elektrycznej, nie pij i nie pal. Wszystko to jest źródłem akcyzy z której to rząd Tuska promuje LGBT 😉

Szach mat pisowcy 🙂

greg654321
greg654321(@greg654321)
Odpowiedź do  Objatek
12 dni temu

manipulujesz i to bezczelny sposób gdyż zmieniłeś fragment tłumaczenia.

w tym fragmencie co „przetłumaczyłeś” nie jest o „przemocy w rodzinie” lecz o przemocy w związkach.

mam nadzieję, że wiesz czym różni się rodzina od związku.

a jeśli nie to poszukaj ( chociażby przy pomocy AI czy googla ) dlaczego badania przeprowadzane w USA stwierdzały systematycznie wyższe wskaźniki przemocy w parach kohabitację niż w małżeństwach. Tzw 'Współcześni naukowcy’ różnią się jednak w wytłumaczeniu takich wyników.

i benzyna nie ma na to wpływu.

janwar1
janwar1(@janwar1)
13 dni temu

Policja i prokurator weszli do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa
Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-policja-i-prokurator-weszli-do-siedziby-krajowej-rady-sadown,nId,7621856#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

—-wszyscy sędziowie mają być miemieccy!.

Arekb52
Arekb52(@arekb52)
13 dni temu

Tak mnie zastanawia zagadka Barrick Gold. Firma od lat dołuje, dywidendy śladowe, a przecież złoto na szczytach. Do tego są w przededniu rozpoczęcia wydobycia czwartych złóż miedzi na świecie. Czemu to tak słabo wygląda? Ma ktoś jakiś pomysł?

Lech
Lech(@lech)
Odpowiedź do  Arekb52
13 dni temu

Złoto jest dopiero na początku drogi, a w miedź włożyli kupę kasy prze wiele lat i nie wiadomo czy , i kiedy ruszy..

Arekb52
Arekb52(@arekb52)
Odpowiedź do  Lech
13 dni temu

Właściwie to za 3 miesiące ruszy…Ale jeśli chodzi o złoto to oni byli dość wyskoko gdy cena złota była nisko, zaś teraz są nisko przy wysokich cenach złota. Dlatego mocno mnie to zastanawia.

supermario
supermario(@supermario)
Odpowiedź do  Arekb52
13 dni temu

Rozwadnianie akcji , ryzyko geopolityczne , spadek złota w złożach , starzenie się wykwalifikowanej siły roboczej ? Musisz sprawdzić.

janwar1
janwar1(@janwar1)
13 dni temu

Reset 2.0 ekipy Tuska i Niemców? Mamy dokument rządu Scholza! LGBT i niemieckie patrole na terenie Polski

Na polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych w Warszawie z udziałem rządów Tuska i Scholza przyjęto wspólny plan działania wyznaczający kierunek współpracy. Jak ten plan opisali Niemcy? Mamy dokument, a w nim… LGBT, Fit for 55 i praworządność. O niemieckich zbrodniach z II wojny światowej – krótko i ogólnie.

https://niezalezna.pl/polityka/rzad/reset-2-0-ekipy-tuska-i-niemcow-mamy-dokument-rzadu-scholza-lgbt-fit-for-55-i-praworzadnosc/521468

—–uśmiechnięci zdrajcy Polski mają się dobrze.

Lech
Lech(@lech)
Odpowiedź do  janwar1
13 dni temu

Zdrajców dopiero co pozbyliśmy się, z uśmiechem na ustach kłamali, kradli i oszukiwali naprawiać trzeba będzie latami..

janwar1
janwar1(@janwar1)
Odpowiedź do  Lech
13 dni temu

Czy wolisz być pod niemieckim zaborem?

Uśmiechnięte ceny wszystkiego w górę.
Ciekawe jak długo twoja uśmiechnięta działalność wytrzyma przed bankructwem, ale i tak powiesz że to wina Kaczora.

TVN zaczadził niemyślących Polaków nienewiścią do Kaczora, którzy cieszą się z jakichś tam komisji i nie chcą widzieć jak Tusk roluje ich na każdym kroku.

Ostatnio edytowano 13 dni temu przez janwar1
Hansclox
Hansclox(@hansclox)
Odpowiedź do  janwar1
13 dni temu

Zdrajców szukaj po finansach.
PiS narobił najwięcej długu i zrobił najwięcej baniek więc najbardziej zaszkodzili Polsce.
Propaganda Pana nie zmieni faktów.

Keracz
Keracz(@keracz)
14 dni temu

Chińczycy inwestują w zrobotyzowane ptaki, płaszczki, delfiny, a teraz tworzą pierwszą na świecie armię robo-psów wyposażonych w sztuczną inteligencję, zdolnych do biegania, skakania, strzelania, a nawet latania. Działania określane kiedyś fantazją, teraz stają się rzeczywistością, którą Chiny dynamicznie wprowadzają w życie.
https://www.youtube.com/watch?v=H86RkEEfHvs

TeQ
TeQ(@teq)
Odpowiedź do  Keracz
13 dni temu

tworzą (…) armię robo-psów wyposażonych w sztuczną inteligencję, zdolnych do (…) strzelania

Już niedługo, a może już na U testują … i to będzie domkniecie matrixa

Keracz
Keracz(@keracz)
Odpowiedź do  TeQ
13 dni temu

Ty TeQ się nie znasz. Oni tzn. Chińczycy będą się tymi psami bronić, kiedy ich zaatakuje jakiś agresor. Przecież cały świat się zbroi, żeby się bronić przed agresorami.
Pewnie przed Ruskimi, hmmm … ???, bo pozostali to pokorni, niezdolni do ataku.

JC_Reloaded
JC_Reloaded(@jc_reloaded)
Odpowiedź do  Keracz
12 dni temu

Wszyscy mają amerykańską broń i (oficjalnie) potrzebują pozwoleństwa USA na jej używanie, co paradoksalnie poprawia stabilność poza miejscami wskazanymi przez USA jako poligon.

Lech
Lech(@lech)
14 dni temu

Jeżeli nie opłaci się kupować na wynajem, to nie opłaci się budować ani kupować?.

Długów na świecie jest ponad 360 bln $ z tego połowa to USA , a dolarów w gotówce 9 bln$ dwa razy więcej niż dwa lata temu , ale 30 razy mniej niż długów..do tego obligacje, fundusze, derywaty, zastawy, krypto śmieci, papierowych surowców i cała masa produktów finansowych g wartych zapisanych w komputerach. Jak to wszystko zechce wyjść bo nie zarabia i kupić coś namacalnego, to trzeba będzie tysiące tirów studolarówek tygodniowo i nie nadążą z drukowaniem… a po chleb trzeba będzie jechać z taczką pieniędzy..jak za Niemca w 1923r..Nieruchomości nie pomogą bo generują koszty i trudno dobrze sprzedać w kryzysie..
Z drugiej strony będzie rosnąć nawet jak straci 90% wartości?.

Ostatnio edytowano 14 dni temu przez Lech
janwar1
janwar1(@janwar1)
14 dni temu

w Warszawie średnie ceny ofertowe kawalerek w czerwcu to 590 tys. zł, a średnia stawka najmu netto to 2,4 tys. zł miesięcznie. Natomiast rata kredytu na 25 lat (20 proc. wkładu własnego) z oprocentowaniem stałym to ponad 3,4 tys. zł miesięcznie, a ze zmiennym – 3,6 tys. zł.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news-najem-mieszkania-wyraznie-tanszy-niz-kupno-na-kredyt-roznica,nId,7619550#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

supermario
supermario(@supermario)
15 dni temu

Złoto to inwestycyjna pułapka? Ekspert prognozuje załamanie kruszcu
Złoto to inwestycyjna pułapka? Ekspert prognozuje załamanie kruszcu – Comparic

greg654321
greg654321(@greg654321)
Odpowiedź do  supermario
15 dni temu

ta ekspertka ( nie znam takiego tytułu naukowego ) w 2020 przewidywała, że fundusze będą złoto sprzedawać i ceny złota załamią się.
https://www.aljazeera.com/economy/2020/9/23/gold-prices-are-slumping-could-they-fall-further

dwa lata później, w 2022 mówiła:

 1. „Z czasem złoto stało się mniej bezpieczną przystanią, a bardziej ryzykownym aktywem, a jego atrakcyjność jako bezpiecznej przystani jest nieprzewidywalna i niestabilna” – powiedział Boele.
 2. Rosnące stopy procentowe powinny zatem sprawić, że aktywa o stałym dochodzie będą stosunkowo bardziej atrakcyjne niż złoto

https://www.investmentofficer.lu/en/news/gold-market-unimpressed-rising-rates

najlepsza była 2014 kiedy wróżyła, że cena złota na koniec 2015 wyniesie 800$
https://www.fxempire.com/news/article/precious-metals-down-industrial-metals-up-232544

Lech
Lech(@lech)
Odpowiedź do  greg654321
14 dni temu

Faktem jest że każdy dolar wydany w papierowe złoto i srebro nie służy jakimkolwiek zakupom metalu, a tylko i wyłącznie zbijaniu ceny, żeby inwestujący w papier ponieśli stratę , ale to wszystko wiadomo i fizyczny zakup metalu jest rynkiem równoległym oderwanym od papierowego badziewia od dłuższego czasu..
Po za tym bardzo trudno o aktywa o stałym dochodzie coraz więcej tych o stałych stratach..

Ostatnio edytowano 14 dni temu przez Lech
supermario
supermario(@supermario)
15 dni temu

Znana cukiernia Poroszenki w rękach Rosjan. Zagarnęli akcje Roshen w Lipiecku
Akcje słynnej lipieckiej Fabryki Cukierniczej Roshen JSC należącej do byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki przeszły na własność Federacji Rosyjskiej. Sąd w lutym uznał Petra Poroszenkę i jego syna za ekstremistów, zakazując ich działalności w Rosji.”

40 proc. eksportu trafiało na rynek rosyjski, ale po wydarzeniach Eromajdanu, w które miał być zaangażowany Poroszenko i późniejszej aneksji Krymu Rosja zakazał importu i rozpoczęła kampanię przeciwko fabryce w Lipiecku.”

Znana cukiernia Poroszenki w rękach Rosjan. Zagarnęli akcje Roshen w Lipiecku – Money.pl

supermario
supermario(@supermario)
15 dni temu

W. Krysiak (Myślozbir): Lobbyści LGBT i WPATH świadomie okaleczają dzieci!
W. Krysiak (Myślozbir): Lobbyści LGBT i WPATH świadomie okaleczają dzieci! – BanBye

M.in jak aktywiści pokłócili się o kasę

supermario
supermario(@supermario)
16 dni temu

Artur Bartoszewicz: Polska utraciła zdolności inwestycyjne. Unia demoluje naszą gospodarkę

Artur Bartoszewicz: Polska utraciła zdolności inwestycyjne. Unia demoluje naszą gospodarkę (youtube.com)

Hansclox
Hansclox(@hansclox)
Odpowiedź do  supermario
16 dni temu

PiS zdemolowal nasza gospodarkę.

Resztę robi wojna wschodu z Europą i USA.

Lech
Lech(@lech)
Odpowiedź do  Hansclox
16 dni temu

To USA i Europa nakłada sankcje na których traci biliony Euro i ponosi koszty wspierania banderowców zamiast wspierać referenda..Miliony Ukraińców uciekło też przed banderowcami i nadal ucieka nie tylko nie chce za nich umierać , ale nie chce ich rządów, cała opozycja uciekła..
W połowie to była Polska, a w połowie Rosja faktów się nie zmieni..nawet jak wymordowano lub wypędzono Polaków..Mieli okazję budowania demokratycznego wielonarodowego kraju i z pomocą/z rozkazu ? USA wybrali nacjonalizm banderowski..budując przy okazji zagrożenie dla całego świata.

Ostatnio edytowano 16 dni temu przez Lech
Hansclox
Hansclox(@hansclox)
Odpowiedź do  Lech
16 dni temu

Sankcje to też element wojny.
Nie klam i Nie wybielaj tak tej Rosji wszak przoduja w ilości zbrodni.

greg654321
greg654321(@greg654321)
Odpowiedź do  Hansclox
15 dni temu

policz ilość zabitych w korei, wietnamie, libii, iraku, iranie, somalii, kosowo, …. tu wpisz dowolny kraj w którym wspierano demokracje.

następnie porównaj.

a na zakończenie dopisz kto pierwszy i jedyny zrzucił atomówki. przy okazji możesz zastanowić się dlaczego zrzucono na Nagasaki ( co takiego było w tym mieście, że zostało 'przypadkowo’ wybrane )

JC_Reloaded
JC_Reloaded(@jc_reloaded)
Odpowiedź do  greg654321
12 dni temu

Zrzucono już po tym jak Japonia została pokonana militarnie. Groźbę dostali ok. 2 tygodnie przed atakiem. Ciekawe ile czasu Putin da Polsce…

Lech
Lech(@lech)
Odpowiedź do  Hansclox
16 dni temu

Ukraińcy mają doświadczenie w kierowaniu ZSRR , kilkadziesiąt lat tym rządzili, a teraz rządzą UE i na długo przed wstąpieniem dostali więcej niż Polska przez 30 lat.. Gdyby nie nacjonaliści przy władzy przerobiliby całą Rosję i resztę krajów po ZSRR na korzyść dla UE w demokratyczne kraje zjednoczone z EUropą i właśnie na to USA nie mogło pozwolić..potrzebowało konfliktu z Rosją żeby osłabić Europę jak Japonię i przejąć kontrolę nad Rosją.

Ostatnio edytowano 16 dni temu przez Lech
janwar1
janwar1(@janwar1)
Odpowiedź do  Hansclox
16 dni temu

Tusk oddał prawie za darmo 950 polskich firm za 65 mld zł, więc nie pisz bzdur o pisie

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
16 dni temu

@podaż i popyt czyli patologie na dotowanym rynku energi z OZE
☆„The Economist” konkluduje, że w Europie brakuje zachęt i pomysłu – przynajmniej na ten moment – jak poradzić sobie rosnącym z roku na rok problemem. Rozchybotany rynek, mniejsza gwarancja zwrotu inwestycji OZE, nie napędzą chętnych do uczestniczenia w transformacji. „Bez lepszych zachęt (do zarządzania nadwyżkami – red.) Europa będzie miała problemy z wykorzystaniem nadwyżek energii. To obniży zyski inwestorów (…). Bardzo tania energia jest czymś, co powinno cieszyć. Jak jednak przekonuje się Europa, jej efektywne wykorzystanie może być trudne” – ocenia „Economist”.☆

https://energetyka24.com/elektroenergetyka/wiadomosci/za-tania-energia-elektryczna-to-problem-europa-ma-nieoczywiste-klopoty

Marks, jeden z głównych czytelników tego „liberalnego” pisma, byłby dziś dumny z unijnego kołchozu i jego energetycznych „sukcesów”! 🙂

Ostatnio edytowano 16 dni temu przez NieBoskaKomedia
lenon
lenon(@lenon)
Odpowiedź do  NieBoskaKomedia
16 dni temu

Patologiczny rynek powoduje patologiczne nadwyżki podaży energii. Od 1945 to samo. Komuniści wprowadzili stałe stawki odbioru energii. Cena urzędowa za którą wszyscy komuniści daliby się pokroić.

Rozwiązaniem tego sztucznego problemu jaki sygnalizuje „The Economist”, jest zburzenie tego komunistycznego reliktu, o co „unijny kołchoz” walczy od lat z uporem maniaka. Problem z przeforsowaniem odejścia od urzędowej ceny, do ceny wolnorynkowej leży po stronie kołchoźników. Marks zapewne byłby dumny ze swojego proletariatu.
Komedia powinien zapoznać się z dziełami Marksa. To on wymyślił system w którym nadwyżka była największym złem trawiącym kapitalistyczny system burżua.

Ostatnio edytowano 16 dni temu przez lenon
JC_Reloaded
JC_Reloaded(@jc_reloaded)
Odpowiedź do  lenon
12 dni temu

Kręcicie się wokół historii nieudanego eksperymentu totalitarnej Rosji jak mucha wokół kupska. Populistyczni politycy tak samo.

Nie ma NIC komunistycznego w potrzebie stabilności i przewidywalności w kosztach firmy oraz rachunkach gospodarstw domowych. Ta potrzeba jest zaspokajana nawet jeśli ceny są oderwane od rzeczywistych kosztów wytworzenia 1kW prądu. Zwłaszcza, że ceny są wciąż bardzo niskie w stosunku do zysku konsumenta, który zamienia prąd na pracę pralki, zmywarki, komputera, ogrzewania lub maszyn w zakładzie.

Równie dobrze można nazwać nowoczesne apartamentowce komunistyczną spuścizną, bo są „wielorodzinne” tak samo jak blokowiska budowane za PRLu.

Ostatnio edytowano 12 dni temu przez JC_Reloaded
supermario
supermario(@supermario)
16 dni temu

Na dobranoc jak w podróbkach złota zamiast wolframu zastosowano platynę.

NOWE PODRÓBKI ZŁOTA ZALEJĄ RYNEK? JAK JE ROZPOZNAĆ – JACEK JAKUBIUK

NOWE PODRÓBKI ZŁOTA ZALEJĄ RYNEK? JAK JE ROZPOZNAĆ – JACEK JAKUBIUK – YouTube

Lech
Lech(@lech)
16 dni temu

Bardzo ważna uwaga o magazynowaniu energii z OZE w postaci wodoru ( i tlenu?) zamiast durnych baterii co jest szkodliwe i nieopłacalne, natomiast składowanie wodoru w postaci ciekłej pochłania sporo dodatkowej energii?
Przy okazji warto zastanowić się na rolą platyny w tym interesie..

Wartość całego rynku wodorowego wyceniono – zgodnie z szacunkami World Platinum Investment Council (WPIC) – na 2,5 bln dolarów i wytworzy 30 mln nowych miejsc pracy do 2050 roku. W raporcie WPIC pisze się, że podwójna rola w odblokowywaniu zielonego wodoru i jego zastosowań „stawia go w idealnym miejscu”, czyniąc go głównym beneficjentem wodorowej rewolucji, a „wzrost zapotrzebowania nastąpi w okresie od 5 do 10 lat…
Wodór nabiera więc rozpędu na całym świecie jako potencjalna alternatywa czystej energii, pomagająca w dalszej dekarbonizacji. Wodór powstający w wyniku elektrolizy wody nazywany jest wodorem „zielonym”, a platyna jest wykorzystywana jako katalizator w procesie elektrolizy!!!!.

supermario
supermario(@supermario)
Odpowiedź do  Lech
16 dni temu

Wielce Czcigodny Lechu taka ciężarówka napędzana wodorem będzie potrzebowała ok. 1 oz platyny , kilkakrotnie więcej niż w przypadku diesla.

supermario
supermario(@supermario)
16 dni temu

Skandal na wyjeździe niemieckich uczniów do Muzeum Auschwitz. „Jesteśmy przerażeni”
Według relacji niemieckiego tabloidu grupa uczniów spędziła noc w hotelu w Krakowie. Wówczas młodzi ludzie najprawdopodobniej spożywali alkohol. Pięciu z nich w jednym z pokoi oglądało filmy na YouTubie, w tym przemówienie Adolfa Hitlera. Następnie, leżąc na łóżku, wykonali pozdrowienie hitlerowskie. Całe zajście zostało sfilmowane przez jednego z 17-latków i udostępnione na Snapchacie. „

Skandal na wyjeździe niemieckich uczniów do Muzeum w Auschwitz. „Jesteśmy przerażeni” (gazeta.pl)

supermario
supermario(@supermario)
16 dni temu

NBP inwestuje na RYNKACH AKCJI – Na które postawił?

NBP inwestuje na RYNKACH AKCJI – Na które postawił? (youtube.com)

Mandalorian
Mandalorian(@mandalorian)
16 dni temu

Osobiście uważam, że cała ta nagonka na CO2 to gigantyczny scam, stanowiący tylko pretekst do pozbawiania nas wolności i pieniędzy. Nie mówi się na przykład o tym, że dzięki zwiększeniu jego ilości w atmosferze są większe plony z upraw w rolnictwie, a roślinność pojawia się tam, gdzie do tej pory jej nie było.

Przed epoką przemysłową ilość CO2 w atmosferze wynosiła około 0,03% (280 ppm), a obecnie około 0,04% (440 ppm). Od tego czasu liczba ludności zwiększyła się o ponad 1000% a przeciętny człowiek globalnej północy żyje na wyższym poziomie niż najbogatsi przed rewolucją przemysłową (codziennie mięso, ciepły prysznic, dostęp do edukacji, transportu, dostępność towarów). Jeszcze 100 lat temu była jedna-dwie pary butów na rodzinę, dzisiaj dobrej jakości obuwie można kupić za dwie dniówki pracując za minimalne wynagrodzenie. W każdym oknie jest szyba, mamy pełne żołądki, jest nam ciepło, jesteśmy ubrani i nie umieramy na katar albo skaleczenie.

Nawet, jeśli klimat ogrzewa się z przyczyn antropologicznych, to moim zdaniem większy wpływ na to ma tworzenie wysp ciepła takich jak miasta (ukochane przez wszystkich samorządowców zalewanie betonem czego się da kosztem drzew i trawy) albo farm fotowoltaicznych, także wyciąganie energii z prądów wodnych i wiatrów (co hamuje samoistne regulowanie się temperatur na świecie).
Polecam wejść na Google Earth i puścić sobie timeline zdjęć satelitarnych z dużych miast, np. w Stanach.

Lech
Lech(@lech)
Odpowiedź do  Mandalorian
16 dni temu

Bez wzrostu CO2 nie będzie wzrostu materii roślinnej i zwierzęcej ( to i ludzi?) na świece, w karbonie i Dewonie było 10 razy więcej żywej materii organicznej, ale CO2 było też 10 razy więcej, podobnie Jura i Kreda..

JC_Reloaded
JC_Reloaded(@jc_reloaded)
Odpowiedź do  Lech
12 dni temu

Masz jakieś archiwalne wpisy ówcześnie żyjących raptorów o jakości ich życia? Ludzie to nie gady żyjące 100% czasu w lesie. Jakiśtam huragan, ulewa, pożar raz w tygodniu, to mogły być całkiem znośne warunki zwłaszcza biorąc pod uwagę że ewolucja wyłoniła odpowiednie gatunki na przestrzeni tysięcy lat powolnego wzrostu globalnych temperatur (skokowo tylko przy wybuchach wulkanów).

Teraz mamy gatunek gołej małpy, która rozpleniła się 100x bardziej niż to potrzebne i dynamika jest zupełnie inna niż była miliony lat temu. Wystarczy przesunąć jakieś opady znad Australii na wschód Afryki i obie strony zmagają się z tragicznymi efektami, które stawiają gruby „?” w kwestii „czy w kraju X będą warunki do życia za 50 lat„.

Ale łykajcie propagandę lobby naftowo-gazowo-węglowego, jasne. Nie ma nic prostszego nic powtarzać głupoty o biomasie i dwóch skorelowanych wykresach.

Ostatnio edytowano 12 dni temu przez JC_Reloaded
supermario
supermario(@supermario)
17 dni temu

PROF. PIOTR KOWALCZAK WYJAŚNIA JAKI KLIMAT JEST NAJLEPSZY

PROF. PIOTR KOWALCZAK WYJAŚNIA JAKI KLIMAT JEST NAJLEPSZY (youtube.com)

supermario
supermario(@supermario)
17 dni temu

Rolnicy oburzeni wysokością renty alkoholowej. „Wysoce demoralizujące”
 Określeniem tym nazywana jest jednak renta, przyznawana z tytułu niezdolności do pracy — między innymi spowodowanej nadużywaniem alkoholu. 

Od marca 2024 roku renta alkoholowa wynosi: 1780,96 zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy oraz 1335,72 zł w przypadku częściowej niezdolności do pracy. Wzrost ten wynika z corocznej waloryzacji renty, która w 2024 roku wyniosła 12,12 proc

Wielkopolska Izba Rolnicza, cytowana przez serwis farmer.pl, zwraca uwagę na to, że najniższa emerytura rolnicza, po co najmniej 25 latach ciężkiej pracy na roli i opłacaniu składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe, od 1 marca 2024 r. wyniesie tyle samo, czyli 1780,96 zł. Izba wyraziła swoje niezadowolenie, wskazując, że jest to niebywałe i „wysoce demoralizujące” dla społeczeństwa, oraz apelowała do decydentów o przemyślenie tej kwestii, zaznaczając, że niedocenianie ciężkiej pracy rolników może prowadzić do braku chętnych do pracy w tym sektorze.”

Rolnicy oburzeni wysokością renty alkoholowej. „Wysoce demoralizujące” – WP Finanse

I właśnie o to marksistom chodzi. Maksymalnie obrzydzić pracę i wyhodować pasożyta popierającego ustrój. Jak piniędzy na rozdawnictwo braknie rozkułaczy się tych co czegoś się dorobili.

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  supermario
16 dni temu

Czy mnie się wydaje, czy jesteś już po lekturze „Atlas zbuntowany” Ayn Rand? 😉

JC_Reloaded
JC_Reloaded(@jc_reloaded)
Odpowiedź do  supermario
12 dni temu

Można podnieść akcyzę na %, bo to z niej powinna być ta renta finansowana.
A patrząc z drugiej strony, nie można podnieść akcyzy, bo elektorat ucieknie. Wina leży w mentalności obu stron i brakiem balansu między samolubnością i współczuciem (jak głosi lewacka propaganda).

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
17 dni temu

@wodór
Czy nikt nie zwrócił uwagi, że artykuł jaki wkleiłem poniżej jest z 2020r. i tamtejsze europejskie lobby gazowe, promujące wodór to….Gazprom, Putin & ska?
No bez jaj Panie i Panowie…

Ostatnio edytowano 17 dni temu przez NieBoskaKomedia
Karol Natonik
Karol Natonik(@karol-natonik)
Editor
17 dni temu

Vaneck w tym tygodniu złożył wniosek o ETF na Solanę. Co ciekawe w przypadku SOL to uczestnicy rynku tradycyjnego kupują trust na Solanę od Grayscale na potęgę. Do tego stopnia, że za jednostkę trustu płaci się 8 razy więcej niż za Solanę na giełdach krypto. To się nazywa przebicie. Albo ktoś coś wie, albo mamy kolejną bańkę.

Lawina co do wniosków ruszyła więc po Vanecku (i 21shares) pojawią się kolejni wnioskodawcy i ETFy na inne kryptowaluty.

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  Karol Natonik
17 dni temu

Gdybym inwestował w branżę krypto, to martwiłaby mnie każda wiadomość o nowym ETF na kryptowaluty.

Karol Natonik
Karol Natonik(@karol-natonik)
Editor
Odpowiedź do  NieBoskaKomedia
17 dni temu

rozwiniesz myśl?

Ja osobiście mam mieszane uczucia, bo faktycznie z jednej strony to kapitał od Kowalskich, którzy podtrzymają cykliczność i kiedyś faktycznie musiało to nadejść.
Z drugiej strony uważam, że branża jest zbyt młoda, by mieć instrumenty na rynku regulowanym i ETFy oraz futuresy stają się narzędziami do manipulacji na większą skalę.

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  Karol Natonik
17 dni temu

Pominę swój stosunek do tzw.branży krypto.

Jako inwestor (a nie spekulant) szukałbym przede wszystkim jak najbardziej stabilnych instrumentów swej inwestycji. ETFy w innych branżach dają mniejsze lub większe poczucie takiej stabilności oraz mniejszą potrzebę angażowania się w poznanie każdej spółki z osobna.
Pojawienie się instrumentów typu ETF na najbardziej niestabilnym, spekulacyjnym i ocierającym się o oszustwo- rynku krypto, to wraz z tym co napisałem powyżej- to tykająca bomba zegarowa dla tego rynku. Każda regulacja tym dla niego jest!
A biorąc pod uwagę iloraz inteligencji, chciwość i brak wiedzy w przedmiocie swej inwestycji w branżę krypto- 99% jej uczestników, może się okazać, że w razie paniki wyceny tych ETF spadną do …..zera! 🙂 A wtedy…

Pomijam już fakt, tzw. „wolnościowych form płatności” jakimi miały zostać kryptowaluty, które miały zastąpić złoto i to, że jakiekolwiek regulacje robią z nich kolejne swego rodzaju dyrewaty, opcje put czy call czy inne giełdowe sztuczki i oszustwa. A na pewno nie kryptowalutę! 🙂

Ostatnio edytowano 17 dni temu przez NieBoskaKomedia
jsc
jsc(@jsc)
Odpowiedź do  Karol Natonik
17 dni temu

Solana wydaje się aktywem nudnym, bo… hype zgarnęły już BTC i ETH z niektórymi pochodnymi, memecoine też nie jest, a jakieś rewolucji funkcjonalnej takiej jak w Cosmosie, Polkadot’cie czy Kava też nie widać.

Hansclox
Hansclox(@hansclox)
17 dni temu

Jedno jest pewne elektryki zostaną zaorane i będzie ciśnienie aby zaorac spalinowki.
Z tego wniosek prawdopodobnie nowa gałąź do pompowania to będzie wodór.

Hansclox
Hansclox(@hansclox)
Odpowiedź do  Hansclox
17 dni temu

Dlatego lepiej zostać przy spalinowce.

janusz_biznesu
janusz_biznesu(@janusz_biznesu)
Odpowiedź do  Hansclox
17 dni temu

Nową gałęzią może być wodór, ale uważam, że zostaniemy przy spalinówkach. Przynajmniej na jakiś czas. Oczywiście EU dalej będzie dokręcać śrubę ale reszta świata nadal będzie stawiać na solidne diesle z ewentualną miękką hybrydą.

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  janusz_biznesu
17 dni temu

Już to robią! 🙂

☆Toyota, Subaru i Mazda opracują nowe silniki do pojazdów hybrydowych☆

https://www.automotivedive.com/news/toyota-mazda-subaru-commit-developing-new-engines-hybrid-vehicles/717299/

JC_Reloaded
JC_Reloaded(@jc_reloaded)
Odpowiedź do  NieBoskaKomedia
12 dni temu

To za 5 lat będą „prototypy” dla bogatych beta-testerów, a za 25 lat coś dla mas.

jsc
jsc(@jsc)
Odpowiedź do  Hansclox
17 dni temu

Tylko, gdzie tu sens… wodór przeznaczony do spalania w silniku musi być tak czysty, że można go produkować tylko na drodze elektrolizy, która jak wiadomo ma wydajność koszmarną, a tu jeszcze dochodzą do tego wydatki energetyczne na tłoczenie paliwa od zakładu produkcyjnego do właściwego dystrybutora… jak się to podliczy to trochę tego się uzbiera.
A i przewag konkurencyjnych w branży samochodowej też nie bardzo widać… a jak już się znajdzie jakaś nisza to jest zagrożona trendem (…)tiry na tory(…), w którym pojawia się synergia z energetyką… w nocy PKP Energia może produkować pobierać prąd z sieci i produkować wodór, a w dzień lokomotywy dwusystemowe (tak zdolne do także do pobierania prądu, oczywiście w nocy) mogą go spalać i zasilać rekuperacją sieć.

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  Hansclox
17 dni temu

Podaż i popyt.
Bez dopłat, oczywiście z publicznych środków, rynek elektryków jest martwy. Kilku noworyszów spełni zachcianki swych blond królowych i na tym koniec.
Regulacje na rynku nowych i używanych ekektryków, robią tylko krecią robotę. Jak każde rynkowe regulacje.
Do dobrego i stabilbego rynku, tak jak dla jego dobrych wytworów- nie potrzeba bowiem dopłat vulgo jakichkolwiek zachęt! 🙂

jsc
jsc(@jsc)
Odpowiedź do  NieBoskaKomedia
17 dni temu

W kontekście tej branży można dodać i… ceł zaporowych.

JC_Reloaded
JC_Reloaded(@jc_reloaded)
Odpowiedź do  jsc
12 dni temu

Chcesz żeby Polacy jeździli chińskimi elektrykami i sprawdzić co oznacza nieposłuszność wobec woli USA?

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
17 dni temu

@ropa, gaz
☆W Iranie strajkuje ponad 20 tys. pracowników branży wydobycia ropy i gazu☆

Strajk w irańskiej branży wydobycia ropy i gazu obejmuje obecnie ponad 20 tys. pracowników ze 110 firm. Protest na tle płacowym został zainicjowany przed niespełna 10 dniami przez nieformalny komitet strajkowy – podał emigracyjny portal Iran International.

https://www.wnp./rynki-zagraniczne/iran-strajkuje-ponad-20-tys-pracownikow-branzy-wydobycia-ropy-i-gazu,849939.html

Może to wcale nie brak inwestycji w nowe projekty czy złoża, zabiję branże naftowo- gazową. Zrobia to „nieformalne, komitety strajkowe”! 🙂

Ostatnio edytowano 17 dni temu przez NieBoskaKomedia
supermario
supermario(@supermario)
17 dni temu

Ceny obrazów rosną po muzealnych wystawach
Po głośnej wystawie w prestiżowym muzeum rośnie zainteresowanie prezentowanym artystą oraz ceny jego dzieł. Opłaca się z wyprzedzeniem poznawać plany wystaw.

Wystawa obrazów Mojżesza Kislinga w KonstancinieNatomiast we wrześniu w prywatnym muzeum Villa la Fleur rozpocznie się monograficzna wystawa Mojżesza Kislinga (1891–1953). Prezentowanych będzie ponad 130 obrazów, w tym wypożyczone z najlepszych światowych kolekcji – informuje Artur Winiarski, dyrektor muzeum.

Na przykład nowojorskie Jewish Museum wypożyczy portret rodziny pianisty Artura Rubinsteina. Córka pianisty Eva Rubinstein obiecała przyjechać do Konstancina i opowiedzieć, jak pozowała Kislingowi do portretu.
Szykują się sensacje. W Konstancinie ma być emitowany archiwalny film z 1914 roku. Dokumentuje on pojedynek na szable, jaki odbył się w Paryżu pomiędzy polskim malarzami, Kislingiem i Leopoldem Gottliebem. Fakt ten wszedł do światowych monografii sztuki.

Kisling to gwiazda międzynarodowych aukcji. Najwyższe ceny osiąga także w Polsce. Z corocznych „Raportów” portalu Artinfo.pl wynika, że we wszystkich rankingach Kisling znajduje się wśród cenowych liderów. Dzieła malarza często osiągają u nas rekordowe ceny ok. 1,5 mln. zł. Wystawa te ceny umocni.

Muzeum artystów ze środowiska Szkoły Paryskiej w 2010 roku otworzył w Konstancinie Marek Roefler, przedsiębiorca i kolekcjoner. Często byli to emigranci z Polski. Roefler co roku organizuje wystawę jednego malarza. Zdarzało się, że prezentowani artyści byli odkryciem, dzięki wystawie wchodzili na polski rynek, jak np. Jean Lambert-Rucki.” Czytaj dalej

Po ważnych wystawach rosną ceny obrazów – rp.pl

lenon
lenon(@lenon)
17 dni temu

Pozwolę sobie przenieść jeden z interesujących wątków z poprzedniego artykułu zapoczątkowany przez Wielce Szanownego Supermaria.
Supermario napisał tak:

Gdyby Wielce Czcigodny był bardziej cierpliwy dowiedziałby się , że powodem niskich cen energii z OZE jest fakt , że jest produkowana w czasie kiedy jej prawie nikt nie potrzebuje.”

Nie istnieje coś takiego jak niska cena energii z OZE. Niska cena występuje ze wszystkich źródeł energii w czasie kiedy podaż przewyższa popyt. To naturalna rynkowa prawidłowość, która nie ma nic wspólnego z rodzajem źródła wytwarzania.
Zarzut jakoby ta energia była produkowana wtedy kiedy jej nikt nie potrzebuje w świetle zasad wolnego rynku jest całkowicie absurdalny. Dlaczego niby ktoś ma produkować coś, co nikomu jest nie potrzebne?
Dzieje się tak z tego powodu, że system obrotu energią nie podlega prawom wolnego rynku.
Istnieje wiele monopoli na tym rynku, ale kluczowym z nich jest PSE, które odpowiedzialne jest za równoważenie popytu i podaży. Uprzywilejowaną stroną całego tego systemu , który tworzy jest konsument. Dzieje się tak z tego powodu, ponieważ państwo odziedziczyło po PRL rolę gwaranta dostarczyciela energii.
Jak można się domyślić, nie ma to nic wspólnego z realiami jakimi zmaga się współczesny rynek.

Finałem tego absurdu jest to, że gdy cena na giełdzie energii oscyluje w granicach poniżej zera ja płacę za nią 1,20 złotego. Gdyby mi ktoś zaoferował energię z dopłatą, odebrałbym ją i wiedziałbym jak ją wykorzystać. Od absurdalnych pomysłów, typu zbudowania wielkich cewek i ciskania piorunami w atrakcji turystycznej polegającej na schowaniu turysty w klatce Faradaya, po bardziej racjonalne typu grzania pary w elektrowniach węglowych w celu niższego zużycia węgla. Tymczasem, wyłączane od systemu jest np 2 GW PV i energia ta jest całkowicie zmarnowana. Mało tego, wszyscy musimy do tego dopłacić wypłacając jej odszkodowanie za utracone przychody.
Pomijając pomysły jej wykorzystania, cena energii jaką płacimy winny kształtować popyt i podaż. W takim układzie, to producent i klient dostosowuje swoje potrzeby do panujących aktualnie warunków. Energia staje się pożądana wtedy kiedy jest tania, a passe kiedy jest droga. To ten mechanizm powinien kształtować potrzebę, nie zaś odwrotnie, jak to dzieje się teraz.
Mam nadzieję, że Szanowny Supermario ma jakieś przemyślenia na ten temat i nie zasłoni się po raz kolejny jakimś filmikiem z internetu.

supermario
supermario(@supermario)
Odpowiedź do  lenon
17 dni temu

Zarzut jakoby ta energia była produkowana wtedy kiedy jej nikt nie potrzebuje w świetle zasad wolnego rynku jest całkowicie absurdalny”

Czy Wielce Czcigodny tego chce , czy nie fotovoltaika produkuje jak słońce świeci. Zwłaszcza w tych godzinach , w których jest małe zapotrzebowanie.

” Dlaczego niby ktoś ma produkować coś, co nikomu jest nie potrzebne?”

Bo jacyś idioci wymyślili dotacje.

Supermario nie jest przeciwnikiem OZE na zasadzie nie bo nie , ale uważa , że powinny być montowane tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione tzn. wyprodukowany prąd jest na bieżąco zużywany.

„Dzieje się tak z tego powodu, że system obrotu energią nie podlega prawom wolnego rynku.”

Zacznijmy od tego , że system dotacji bez weryfikacji wypaczył całą ideę. Wmówiono ludziom żeby zakładali panele i montowali pompy ciepła to będą grzali się za darmo. I wyszła z tego katastrofa.

lenon
lenon(@lenon)
Odpowiedź do  supermario
16 dni temu

Szanowny Supermario nie zrozumiał przesłania.

„Czy Wielce Czcigodny tego chce , czy nie fotovoltaika produkuje jak słońce świeci. Zwłaszcza w tych godzinach , w których jest małe zapotrzebowanie.”

Zgadza się. Zapotrzebowanie jest małe ponieważ jego struktura nie jest oparta na równowadze podaży i popytu. Fotowoltaika nie ma z tym nic wspólnego. O tych samych godzinach do systemu dostarcza jest energia z elektrowni węglowych. Jakoś nie słyszałem żeby ktoś śmiał powiedzieć, że one są problemem, a patrząc na to obiektywnie, bez zadęcia, tak to właśnie wygląda.

„Bo jacyś idioci wymyślili dotacje.”

Tu również się zgadza. Dotacje były całkowicie niepotrzebne. Ludzie zakładali fotowoltaikę nie dlatego, że ją otrzymywali. Zakładali ją, ponieważ w dużej części im się to po prostu opłacało. Pomijam sytuację, że ktoś zapłacił absurdalne pieniądze. Ten nie zakładał z opłacalności tylko z głupoty.
Wracając do kopalni węglowych, które produkują energię elektryczną w samo południe.
Gdyby nie dotacje do tych elektrowni i kopalni, dawno już nie istniałoby w Polsce górnictwo i takie archaiczne jak na dzisiejsze czasy elektrownie węglowe, które produkują energię w czasie kiedy jej cena jest ujemna. Elektrownie węglowe nie mają żadnej motywacji do modernizacji. To są święte krowy, którym się płaci za to że stoją i czuwają.
Nie wiem czy szanowny Supermario sobie zdaje z tego sprawę, ale dotacje do energetyki węglowej są trzydziestokrotnością wszystkich dotacji przeznaczonych na OZE. Jeżeli spojrzymy na to z tej strony, jakieś wielkie dotacje do OZE, są niczym innym, jak demonizowanym mitem.

„Supermario nie jest przeciwnikiem OZE na zasadzie nie bo nie , ale uważa , że powinny być montowane tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione tzn. wyprodukowany prąd jest na bieżąco zużywany.”

I znowu się zgadzam. Żeby montować tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione musi istnieć wolny rynek, a wiąże się to z tym, że każdy podmiot produkujący energię elektryczną działa na nim na takich samych zasadach. Z tego powodu Szanowny Supermario nie może powiedzieć, że OZE powinno być montowane tam gdzie wyprodukowany prąd jest na bieżąco zużywany. Jeżeli tak, musiałby przyznać, że elektrownie węglowe powinny być montowane tam gdzie wyprodukowany prąd jest na bieżąco zużywany, co w ostatecznym rozrachunku jest jakąś niedorzecznością. Zatem, wypadałoby, aby Szanowny Supermorio przyznał, że o tym czy decyzja biznesowa polegająca na inwestycji w elektrownie węglową, czy PV jest opłacalna i o jakich godzinach energia z niej jest produkowana, decydował inwestor na podstawie cen za jakie jest skłony sprzedać swój produkt w zmieniającej się stale strukturze podaży i popytu. (Gomułką trochę zaleciało 🙂 )

„Zacznijmy od tego , że system dotacji bez weryfikacji wypaczył całą ideę. Wmówiono ludziom żeby zakładali panele i montowali pompy ciepła to będą grzali się za darmo. I wyszła z tego katastrofa.”

Z tym stwierdzeniem, kategorycznie nie mogę się zgodzić.
System dotacji wypaczył całą polską energetykę. Zaczęło się po II wojnie światowej i trwa do dziś. Cały system jest wypaczony. W samych ostatnich dwóch latach, poszło na niego ponad 200 000 000 0000 zł.
W większości na utrzymanie tego systemu. W tym samym czasie dotacji do OZE wypłacono 4 mld.
To są liczby które do Supermaria zapewne nie przemawiają.
Nikt nikomu nic nie wmówił. Społeczeństwo nie jest debilem, którym trzeba sterować. Każdy podejmuje decyzję sam za siebie. Wyszło natomiast tak, że każdy kto zamontował PV przed 04.2002 r jest zadowolony, chyba, że należy do grupy oszukanych przez oszustów. Po tym terminie montowanie PV opłaca się tylko kiedy masz powyżej 50% auto konsumpcji. Oczywiście te zady, które były przed tym terminem, wpisywały się całościowo w system wypaczeń. Wypaczony system (taki który nie podlega zasadom wolnego rynku), jest skazany na upadek. Ratunkiem dla niego, jest tylko kolejny szereg wypaczeń. Tak też się stało. Kiedy prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię zaczęły przyjmować niepokojące wartości, czymś tą dziurę należało załatać. Politykiery upiekły dwie pieczenie na jednym ogniu. W magiczny sposób obniżyli zapotrzebowanie, jednocześnie spełniając postanowienia pewnych glejtów, które wiele lat temu zostały podpisane. Dziś, promile społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, że polska gospodarka na przestrzeni ostatnich 10 lat stała się o 50% mniej energochłonna. Jeszcze mniej zdaje sobie sobie sprawę z tego, że jest to statystyczna fikcja.
Dlaczego tak się stało? Tu liczę na to, że Szanowny Supermario wyjaśni.

JC_Reloaded
JC_Reloaded(@jc_reloaded)
Odpowiedź do  lenon
12 dni temu

Dotacje były całkowicie niepotrzebne

Nie do końca. To jest bardzo podobne do rozdawnictwa 500+ lub kredytów 2%. Wszystko psuje nieszczelny system. Gdyby wymagano biznes planu, symulacji, oceny ryzyka i zdolności finansowych wnioskodawcy, to dotacje byłyby pożyteczne.

Np. wspólnota mieszkaniowa chce mieć panele na dachu, żeby zmniejszyć zużycie gazu na ogrzewanie wody, ale nie zdecyduje się na inwestycję dopóki miasto nie dopłaci 50%. Dotacja jest wskazana, bo zmniejszy zużycie gazu i w dłuższej perspektywie wesprze stategiczne cele miasta oraz regionu, ale można jej odmówić, jeśli jest to bardzo bogata dzielnica i ludze powinni mieć dość kasy na kilka paneli.

W TV oczywiście królują materiały typu „Uwaga!” ze smętnymi wsiowymi społecznościami, które się przejechały na wiatrakach… dotacje świeciły wtedy jak lampa ściągająca pospolite insekty.

Ostatnio edytowano 12 dni temu przez JC_Reloaded
lenon
lenon(@lenon)
17 dni temu

Bardzo dobre opracowanie naświetlające temat przyszłości wodoru.
Czegoś takiego oczekiwałem.

supermario
supermario(@supermario)
17 dni temu

David Engels: Wchodzimy w schyłkowy etap naszej cywilizacji
David Engels: Wchodzimy w schyłkowy etap naszej cywilizacji – BanBye

supermario
supermario(@supermario)
18 dni temu

Wpadli na genialny pomysł. Ogrzewają miasto koparkami kryptowalut
Koparki kryptowalut ogrzewają miasto. Pilotażowy program w Finlandii (benchmark.pl)

Lech
Lech(@lech)
Odpowiedź do  supermario
16 dni temu

Idiotyczny pomysł, zlikwidować krypto śmieci byłoby najbardziej ekologicznym posunięciem dekady..przy okazji, nie ma ekologicznych źródeł metanu, każdy jest szkodliwy i to dużo bardziej od CO2.. Dużo taniej jest odbierać ciepło z wód kopalnianych i tego nie robi..

greg654321
greg654321(@greg654321)
Odpowiedź do  Lech
15 dni temu

ponieważ napisałeś, że się tego nie robi to przypomnę, że są tacy co robią.

Budowa ciepłowni geotermalnej ruszyła w styczniu 2019 roku, a jej wykonawcą jest konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów – Energy Solutions. Cały kompleks ciepłowni ma być oddany do użytku w styczniu 2020 roku i ogrzać ma m.in. budynki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, a także budowane w ich sąsiedztwie Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Geotermia_Toru%C5%84

supermario
supermario(@supermario)
18 dni temu

Najlepiej kupić platynkę . Jak wypali z wodorem cena poszybuje do góry , jak nie powrót do diesla i też krzywdy nie będzie.

janusz_biznesu
janusz_biznesu(@janusz_biznesu)
Odpowiedź do  supermario
17 dni temu

Pomysł sam w sobie genialny, ale czy w przeciągu tych 3 lat wszystko wróci do normy i taka platyna da więcej zarobić niż S&P500? Nie sądzę. Lepiej pozostać przy akcjach.

supermario
supermario(@supermario)
Odpowiedź do  janusz_biznesu
17 dni temu

W przeciągu 3 lat pewnie nie , ale obecnie platyna jest blisko dołka czego nie można powiedzieć o S&P500.

szyderca
szyderca(@szyderca)
18 dni temu

Co więcej, wodór jest w stanie rozwiązać wiele współczesnych problemów hamujących globalną gospodarkę, takich jak np. dekarbonizacja, czyli redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Te problemy są sztucznie wygenerowane i głoszone przez sektę klimatystów ziemi dni ostatnich, którzy są sponsorowani i inspirowani przez żymian

Keracz
Keracz(@keracz)
Odpowiedź do  szyderca
17 dni temu

Jakich żymian? Tych, co propaganda medialna głowy ludziom szturmuje?

JC_Reloaded
JC_Reloaded(@jc_reloaded)
Odpowiedź do  szyderca
12 dni temu

Muszą wymrzeć pokolenia, które jeszcze oglądają TV i czytają tendencyjne magazyny. Wtedy będzie trudniej, bo w sieci od razu widać różnicę między prawdziwym artykułem i gówno-treścią, czyli wyklepaną, przepisaną i przemieszaną z reklamami.

Chociaż to wymaga też krytycznego myślenia, bo szaleńcy, spiskowcy i kanciaże wszystko umieją podrobić. Podlinkują sponsorowane badania bez peer-review, pomieszają opinie z faktami i jeszcze targetują odbiorców podatnych na plemienne animozje (jak przedmówcę).

Ostatnio edytowano 12 dni temu przez JC_Reloaded
Czyztak
Czyztak(@czyztak)
18 dni temu

Pisząc o wodorze warto zastanowić się dlaczego mimo wiedzy na temat jego zastosowania od kilkudziesięciu lat nie jest on szeroko wykorzystywany w przemyśle czy gospodarce do tej pory. Być może kiedyś przeszkodą była dostępność taniej technologii jego pozyskiwania przy użyciu drogich paliw kopalnych, ale przy nadwyżkach energii produkowanej z wiatraków czy energii słonecznej mogłoby stać sie to możliwe. Przeczytałem jakiś czas temu, że użytkowanie autobusu wodorowego jest kilka razy droższe niż na ropę biorąc pod uwagę koszt produkcji zbiornika na wodór ze specjalnego materiału i jego ciężar. Jako najlżejszy gaz wodór ulatnia się z zwykłego ziobrnika samochodowego czy rurociągu więc należałoby przebudować całą sieć rurociągów i całkowicie zmienić produkcję samochodów. Baki samochodowe jako znacznie cięższe przyczyniałyby się do większego oporu i nacisku opon na powierzchnie co skutkowałoby zwiększonym zużyciem obecnych opon i emisją cząsteczek przy kontakcie z asfaltem. Piszesz też Konrad, że wodór „można łatwo przechowywać i transportować”. Pewnie jest to technologicznie możliwe, ale raczej nie jest to ani łatwe ani przede wszystkim tanie na dłuższe odległości ze wzgledu na materiały używane do budowy rurociągów przesyłowych. Kolejnym wyzwaniem jest użytkowanie turbin napędzanych wodorem. Szef jednej z firm pracujących nad wykorzystaniem wodoru stwierdził, że obecnie takie turbiny zbyt szybko się zużywają i być może mógłby znaleźć poszchechne zastosowanie, ale nie wcześniej niż za 20 lat.

Projekty takie jak w Japonii brzmią ciekawie, ale gdyby miały mieć opłącalne i szerokie zastosowanie to szybko zystałyby popularność w innych japońskich miastach czy Chinach.

Podsumowując, pozyskiwanie wodoru w różny sposób jest możliwe i być może nawet nieszkodliwe dla środowiska (zakładając ze CO2 jest szkodliwy), ale obecna opłacalność wykorzystania tego gazu jest wątpliwą ekonomicznie i póki co technicznie.

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  Czyztak
18 dni temu

Optymalnym i tanim w pozyskaniu paliwem jest uran i tor. Świat po Fokushimie ogarnęła lobbowana przez innych górników paliw kopalnych, napędzana także strachem- atomowa panika. Po latach zimnej wojny, pieta Achillesowa energetyki czyli uran- znów groźnie zabrzmiała, zarówno z nazwy a także z tragicznych wydarzeń w elektrowni w Fokushimie, w których de facto od samego promieniowania nikt nie zginął! 🙂

Czas w energetyce od tragedii w Fokushimie , został bezpowrotnie utracony. Teraz na siłę a także dla biznesu a’la postęp technologiczny, promuje się miliardowymi grantami pochodzącymi z pozyskanych źródeł publicznych takie bajki jak darmowa energia z OZE czy tania z wodoru itd. New money, która wyrasta pośrednio na tych „rządowych grantach” ma w dupie czy finalnie się to opłaca czy nie. A rządy mogą się pochwalić wzrostem PKB opartym na kolejnych bańkach tworzonych na bajkach! 😉

janusz_biznesu
janusz_biznesu(@janusz_biznesu)
Odpowiedź do  NieBoskaKomedia
17 dni temu

Zgoda co do atomu, ale w samochodzie nie będziesz chyba woził reaktora. Te na baterie w obecnej technologii nie są najbardziej wygodne, szczególnie uwzględniając długie trasy. Wodór w pojazdach wcale nie jest takim złym pomysłem.

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  janusz_biznesu
17 dni temu

Bardzo złym.
Optymalna jest hybryda elektryczna z tradycyjnym paliwem. Nic wiecej nie trzeba.

JC_Reloaded
JC_Reloaded(@jc_reloaded)
Odpowiedź do  NieBoskaKomedia
12 dni temu

Jakim cudem taka hybryda z 2022 pali prawie dokładnie tyle samo co Skoda z 2016? Aaa… bo teraz każdy teraz musi mieć SUV-a nafaszerowanego elektroniką i pierdołami. Aż mi przykro (gdy jeżdżę ze znajomymi) gdy widzę ile tam jest błędów software-owych i kompromisów. Kto robi dobre hybrydy, bo nie Toyota?

lenon
lenon(@lenon)
Odpowiedź do  Czyztak
17 dni temu

Dziesięć lat temu, to samo można było powiedzieć o modułach PV.
Chiny zgarnęły to Europie sprzed nosa z powodu malkontentów, wierzących tylko w paliwa kopalne.

Ostatnio edytowano 17 dni temu przez lenon
NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
18 dni temu

@srebro
Beksiński druga moneta z serii.
„Baletnica” – Zdzisław Beksiński. Nakład monety 700 sztuk.
https://inwestycje.mennica.com.pl/baletnica-zdzislaw-beksinski/?utm_source=lp&utm_medium=site&utm_campaign=lp_beksinski

Pierwsza moneta, trzy miesiące po „debiucie” osiąga już cenę ok 1400 PLN.

Ostatnio edytowano 18 dni temu przez NieBoskaKomedia
Keracz
Keracz(@keracz)
Odpowiedź do  NieBoskaKomedia
17 dni temu

Druga kosztuje min. 1500 zł.

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  Keracz
17 dni temu

Jak promowałem pierwszą, z czego tutaj się naśmiewano, nie było jeszcze problemów z zamówieniem całej serii z góry. Nawet w większej ilości, na co bez zastanowienia i ochoczo przystałem 😉
Teraz dostaję monety kolejno wg. kolejności w kolekcji.

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
18 dni temu

@wodór czyli kolejna (zaraz po OZE) ściema UE
Artykuł z 2020r, dziś już lobby wodorowe zbiera żniwa! 😉

„UE zamierza zainwestować miliardy euro w technologie wodorowe, bo energetyczne lobby wmówiło ustawodawcom, że wodór to czyste, „zielone” paliwo. Tymczasem 90 proc. wodoru w UE pozyskuje się przy użyciu paliw kopalnych.

Rzeczywiście, do myślenia daje to, jak entuzjastycznie europejscy ustawodawcy podeszli do wodoru jako nowego, czystego źródła energii. Faktem jest jednak – tylko nie mówicie dzieciom – że zwyżka notowań idei wodoru wynika z bardzo skutecznej kampanii sektora gazu, co pokazał nowy raport przygotowany przez naszą grupę, Corporate Europe Observatory (Europejskie obserwatorium biznesu) wraz z Food and Water Action Europe [Europejskie działanie na rzecz żywności i wody] oraz Re:Common.
Lipcowe ogłoszenie nowej unijnej strategii wodorowej zostało przez Jamesa Watsona, sekretarza generalnego Eurogas – głównej organizacji lobbującej na rzecz sektora gazu – okrzyknięte „nowym otwarciem dla gazu w Europie”. Watson dodał także: „Będzie to kluczowa zmiana dla branży gazowej, którą przyjmujemy z otwartymi ramionami i której chcemy przewodzić”.

W istocie, dzięki skoordynowanej kampanii wartej blisko 60 milionów euro, sektor gazu zapewnił sobie świetlaną przyszłość. „Wodór rządzi” – oświadczył Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za nadzór nad unijnymi strategiami związanymi ze zmianą klimatu – „a ja zobowiązuję się sprawić, żeby okazał się sukcesem!”

Wykraczając poza intensywną działalność lobbystów, branża gazowa, jak się wydaje, przejęła już kontrolę nad najistotniejszymi częściami nowej strategii. Organizacja Hydrogen Europe i jej członkowie dążą do przejęcia kluczowej roli w prowadzeniu utworzonego przez Komisję Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru. Organ ten będzie zgłaszał propozycje projektów wodorowych, które zostaną objęte inwestycjami publicznymi.

Jorgo Chatzimarkakis, lobbysta i były europoseł z ramienia liberałów, stwierdził w lipcu, że jedna trzecia z ▪︎430 miliardów euro potrzebnych do wprowadzenia technologii wodorowych będzie musiała pochodzić ze środków publicznych. Kwota ta jest niemal równa rocznemu budżetowi całej Unii Europejskiej▪︎. Powiedział: „Wiele osób pyta, dlaczego prym ma wieść przemysł i dlaczego potrzeba nam dyrektora wykonawczego, który będzie to wszystko nadzorował? Dlatego że potrzebujemy szybkich decyzji”.

https://krytykapolityczna.pl/swiat/ue/ue-energia-wodor-brudne-paliwo/

W międzyczasie między bajki można włożyć zastosowanie wodoru w obecnych rurociągach i instalacjach gazowych, instalacjach grzewczych w domach jednorodzinnych.
A w nowych jest to kompletnie nieopłacalne bo sprężanie i przesył wodoru są bardzo energochłonne itd.

Kolejna rozbuchana za pieniądze podatników- kołchoźniana, unijna bajka do napompowania bańki 😉
Omijać szerokim łukiem, bo inwestycje w tę bajkę skończą się tak jak inwestycje w część OZE czyli Siemens Energy.

Ostatnio edytowano 18 dni temu przez NieBoskaKomedia
supermario
supermario(@supermario)
Odpowiedź do  NieBoskaKomedia
18 dni temu

Najlepsze geszefty w tych durnych czasach wychodzą na bajdurzeniu.

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  supermario
18 dni temu

Przez kilkanaście następnych lat, opierałbym inwestycje w branżę energetyczną o wybrane paliwa kopalne oraz osobno o uran. Obserwowałbym także tor.
Żadnych OZE, wodorów, biomas i innych „czystych i darmowych” energetycznych zabawek czy paliw nowego, „zielonego ładu”.

supermario
supermario(@supermario)
Odpowiedź do  NieBoskaKomedia
17 dni temu

Supermario się obawia , że przez te kilkanaście lat szaleńcy i wspierające ich wielkie pieniądze pójdą na wojnę z dwutlenkiem węgla. Normalność oczywiście kiedyś wróci o ile wcześniej nie wywróci się tzw. zachodnia cywilizacja.

lenon
lenon(@lenon)
Odpowiedź do  supermario
17 dni temu

Szanowny  supermario niech nie będzie taki bojaźliwy.
Zachodnia cywilizacja to renesans, barok, romantyzm, pozytywizm i modernizm.
Zagadką dla mnie jest do której z epok Supermario chciałby wrócić.
Oczywiście to epoki literackie, ale każda z nich była pokłosiem zmian społeczno gospodarczych, a co za tym idzie, punktu widzenia z jakiego postrzegamy otaczający nas świata.

Ostatnio edytowano 17 dni temu przez lenon
supermario
supermario(@supermario)
Odpowiedź do  lenon
17 dni temu

Obecnie Europa znajduje się w epoce , którą Supermario nazywa tandetyzmem . Cechuje się powszechną brzydotą , pustką duchową i produktami niskiej jakości. Każda z poprzednich epok pozostawiła w spuściźnie coś konkretnego , trwałego , coś co zachwyca. Po tandetyźmie nie zostanie nic , będzie czarną dziurą w historii.

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  supermario
17 dni temu

Amen! 🙂
Tandetyzm i bylejacyzm.

Ostatnio edytowano 17 dni temu przez NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  supermario
17 dni temu

Zerknij na portfel takiego Buffetta.

BTW.
Ostatnio sowicie dobawił OXY czyli Occidental Petroleum.

https://www.cnbc.com/2024/06/18/warren-buffett-buys-occidental-shares-for-9-straight-days-pushes-his-stake-to-nearly-29percent.html

Myślisz, że Buffett nie bierze takiego ryzyka pod uwagę? Dostali zgodę na przejęcie 50% udziałów w tej firmie! 😉

supermario
supermario(@supermario)
Odpowiedź do  NieBoskaKomedia
17 dni temu

Wielce czcigodny WB inwestuje z innej perspektywy. Nawet jak nie dożyje czasu , w którym będzie mógł zrealizować zyski pałeczkę w sztafecie pokoleń będzie miał kto po nim przejąć . A czy Twoi spadkobiercy są na taki scenariusz odpowiednio przygotowani ?

NieBoskaKomedia
NieBoskaKomedia(@nieboskakomedia)
Odpowiedź do  supermario
17 dni temu

Każdy majątek można roztrwonić czy przejąć.

Majątek i zrealizowane zyski to nabyta wiedza. Pieniądz jest tylko środkiem do jej nabycia.

Powiązane wpisy