Akcje, obligacje, derywaty i inne instrumenty finansowe.