Dział poświęcony inwestowaniu na giełdach papierów wartościowych w Polsce (GPW) i w ujęciu globalnym. Analizy aktywów niedowartościowanych (akcje, ETFy), które charakteryzują się dużym potencjałem do wzrostu oraz przewartościowanych, będących okazją do gry na spadki. Informacje pozwalające na samodzielne inwestowanie na giełdzie bez pośrednictwa drogich w utrzymaniu funduszy inwestycyjnych. Niezależna ocena notowań giełdowych.