Surowce przemysłowe, energetyczne i rolne są podstawą rozwoju gospodarczego. Z punktu widzenia globalnej ekonomii cena ropy naftowej czy notowania gazu ziemnego mają kolosalne znaczenie, nie tylko dla odbiorcy końcowego ale również dla krajów, które oparły niemal całe swoje budżety na ich wydobyciu i eksporcie. Z punktu widzenia naszego kraju kwestie dostaw gazu czy kurs miedzi i węgla są nie mniej istotne niż notowania ropy naftowej dla państw Bliskiego Wschodu.