Aby rozluźnić trochę atmosferę po wczorajszych wydarzeniach zamieszczam poniżej nagranie dla NTV. 

Tym razem ma ona charakter wielowątkowy. Rozmawialiśmy m.in o:

- High Frequency Trading

- Ogromnym przyroście transakcji finansowych w ostatnich latach

- Zaletach i wadach swobodnego przepływu kapitału wymuszonego przez WTO

- Raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych sugerującego jak najszybciej przebicie bańki na rynku akcji oraz długu

- Systemie powiązań kapitałowych w sektorze bankowym.

Ustosunkowałem się także do twierdzenia pani Izabeli Litwin, iż w Polsce potrzebujemy słabej waluty oraz niskich stóp procentowych z czym się generalnie nie zgadzam.

Miłego weekendu

Trader21