Niedawna decyzja EBC dotycząca rozszerzenia dodruku oraz pogłębiania negatywnych stóp procentowych jak i wczorajsze zapowiedzi FED jasno sugerują, że ze spirali nadmiernego zadłużenia wyjdziemy drogą destrukcji papierowych walut. 

Czym się to skończy? Jakie będzie to miało konsekwencje dla klasy średniej? Czy warto zaciągać kredyty licząc na ich dewaluację i łatwą spłatę?

Tego dowiecie się z wywiadu, którego w zeszłym tygodniu udzieliłem Niezależnej Telewizji. 


Trader21