W komentarzach pod ostatnim wpisem pojawił się wątek Trustów ulokowanych na Seszelach. Kilku czytelników zadało mi pytania w związku z tym tematem więc zdecydowałem się napisać kilka słów odnośnie optymalizacji podatkowej.

Jak powszechnie wiadomo w większości zachodnich jurysdykcji obowiązuje podatek od zysków kapitałowych, w Polsce zwany potocznie podatkiem Belki. Zależnie od kraju waha się od kilku do 35 %. Sporo, zwłaszcza że przy wyliczeniach dochodu nie uwzględnia się nawet oficjalnej inflacji.

W sytuacji, w której planujemy przez lata inwestować środki na przyszłą emeryturę wybór odpowiedniej jurysdykcji jest ogromnie ważny. Coroczne obciążenia podatkowe sprawiają, że zyski z naszych inwestycji są regularnie uszczuplane. Inwestując środki w horyzoncie 15 lat ze średnioroczną stopą zwrotu rzędu 12% wypracujemy 450 % zwrot z inwestycji nie płacąc podatku od dochodów kapitałowych lub 300% jeżeli co roku fiskus zabierze nam 19% od zysku, który wypracowaliśmy. Różnica jest znacząca.


Wróćmy zatem do wspomnianych Trustów.

Trust sam w sobie nie ma formy prawnej lecz jest umową między kilkoma podmiotami. W pewnym uproszczeniu osoba zakładająca Trust przekazuje tam swoje środki lub aktywa, które następnie są inwestowane zgodnie z wytycznymi.

Trust może mieć konto bankowe czy maklerskie ale nie może być obiektem pozwu czy postępowania sądowego. Powodów, dla których zakładane są Trusty jest wiele:

- utajnienie aktywów (majątek trustu nie jest majątkiem osoby zakładającej trust)

- ochrona majątku przed wierzycielami, pozwami sądowymi czy skutkami rozwodów

- ochrona spadkobierców przez skutkami podatku od spadków (bardzo wysokiego w niektórych krajach)

- optymalizacja podatkowa inwestowanych środków

- systematyczne przekazywanie majątku dzieciom (zamiast przekazywać od razu znaczną część majątku dzieciom możemy uczynić ich beneficjentami dzięki czemu majątek będzie im stopniowo przekazywany. Jest to tzw. ochrona nierozsądnych spadkobierców przed nimi samymi)


W ramach trustu wyróżniamy następujące podmioty:

1. Settlor / Grantor – jest to osoba zakładająca fundusz oraz zasilająca go kapitałem. Ustala ona jednocześnie kto będzie beneficjentem, kto będzie zarządzał aktywami oraz w jaki sposób. Settlor może być oczywiście jedynym beneficjentem trustu, trustee, jak i protektorem o czym w dalszej części.

2. Beneficjent - osoba otrzymująca środki z funduszu. Beneficjentem mogą być osoby zakładające fundusz, rodzina założyciela lub dowolna osoba wskazana w statucie. Beneficjentami często są fundacje charytatywne lub organizacje non profit. Nie ma żadnego ograniczenia przy określaniu beneficjentów.

3. Trustee – jest to osoba fizyczna lub jednostka prawna wyznaczona do zarządzania aktywami trustu. Zazwyczaj jest to lokalna kancelaria prawna lub firma finansowa. Zarządzającym może być także założyciel trustu lecz ze względu na to, iż dane Trustee są podawane do publicznej wiadomości rzadko stosuje się takie rozwiązanie. Ponad to wiele jurysdykcji wymaga aby Trustee miał co najmniej status lokalnego rezydenta.

4. Protektor – funkcja dobrowolna. Czasami ustanawia się funkcję protektora, którego zadaniem jest kontrolowanie czy Trustee działa zgodnie ze statutem określonym przez założyciela trustu. Protektorem może być także założyciel lecz jest to pewne dublowanie kompetencji.

5. Registered Agent - wszystkie Trusty muszą mieć zarówno lokalnego agenta jak i adres. Zazwyczaj jedna osoba jest agentem w setkach trustów. Podobnie sprawa wygląda z adresem.
 

Co możemy darować Trustowi?

Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń co do formy aktywów przekazywanych na rzecz trustu. Mogą to być aktywa materialne: waluty, papiery wartościowe, nieruchomości jak i aktywa niematerialne tj. prawa autorskie czy patentowe.

Nie ma nic nielegalnego w przekazaniu do trustu środków które, zostały wcześniej opodatkowane jak i aktywów zakupionych z udokumentowanych środków.
 

Zachowanie tajemnicy

Jedyne upubliczniane informacje dotyczące trustu to nazwa trustu oraz trustee (zarządzający). Nie ujawnia się ani założyciela (settlor) ani beneficjentów.

W przypadku zapytań zagranicznych urzędów żadne dane nie są ujawniane. Prawo w dziedzinie tajemnicy jest bardzo restrykcyjne. W przypadkach bardzo poważnych zarzutów kryminalnych lokalny sąd decyduje o ewentualnym przekazaniu części danych. Nim jednak do tego dojdzie lokalny rząd zazwyczaj wymaga wpłacenia wysokiego depozytu np. 20 tys. USD.
 

Podatki

Trusty są zazwyczaj zwolnione z wszelkich podatków za wyjątkiem rocznych opłat związanych z funkcjonowaniem w przyjaznej jurysdykcji. Dla wielu małych państw środki płynące z obsługi trustów stanowią drugie źródło dochodu zaraz po turystyce.

Koszty uruchomienia trustu wachają się od 1,5 tys. do 5 tys. USD w zależności od konstrukcji trustu, jurysdykcji oraz pośrednika, na którego trafimy. Roczna obsługa natomiast to wydatek ok 2 tys. USD.


Zagrożenia

Od kilku lat stopień agresji podatkowej rośnie zarówno w USA jak i UE. Wraz z postępującym rozpadem państwa opiekuńczego nasilą się próby wprowadzenia rozwiązań umożliwiających optymalizację podatkową.

Dobrym przykładem jest Szwajcaria, która nigdy nie była specjalnie tania pod względem podatków lecz gwarantowała bezpieczeństwo i dyskrecję. Po wielu latach nacisków Szwajcarzy zdecydowali, że najkorzystniej dla niech będzie całkowicie zrezygnować z obsługi klientów z USA.

Niewątpliwym plusem trustów w sytuacji zagrożenie jest możliwość przeniesienia trustu z jurysdykcji będącej „pod ostrzałem” w bardziej przyjazne miejsce. Póki co dochody z obsługi trustów czy spółek offshore są zbyt duże dla wielu krajów aby potulnie z nich rezygnowały. Dobrym przykładem sprytu legislatorów jest malutka Estonia będąca zarówno w UE, jak i Schengen, która oficjalnie utrzymuje wysoki podatek CIT wymuszony przez UE jednak tak długo jak środki firmowe są „reinwestowane” (nie wypłacamy dywidendy) to obowiązek podatkowy nie powstaje.

Rozwiązań optymalizacyjnych jest wiele pozostaje tylko dopasować odpowiednie z punktu widzenia przyszłej emerytury. Kilka przykładowych jurysdykcji specjalizujących się w Trustach to Nevis, Seszele czy Belize.

Powyższy artykuł nie stanowi porady podatkowej. Wszelkie rozwiązania w szczególności międzynarodowe wymagają indywidualnej analizy przeprowadzonej przez licencjonowanego doradcę podatkowego.

Trader21

raje podatkowe