W zeszłym tygodniu udzieliłem kolejnego wywiadu dla Niezależnej Telewizji. Tym razem nie koncentrowaliśmy się na wybranym zagadnieniu, lecz zrobiliśmy przegląd najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatniego miesiąca.

Omówiliśmy m.in:

- rzeczywisty stan gospodarki w USA,

- relacje USA - Chiny w kontekście ostatnich wydarzeń,

- narzędzia jakimi dysponują Chiny w finansowej wojnie z USA,

- destrukcję francuskiego sektora zbrojeniowego (sprawa Mistrali) oraz wskazaliśmy beneficjentów,

- bankructwo Puerto Rico - terytorium zależnego od USA, jednocześnie posługującego się dolarem,

- przedefiniowaliśmy „bezpieczne” obligacje.
 

Na koniec omówiłem w czym obecnie trzymam moje środki finansowe.

Trader21