Polityka prywatności

Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe, ma prawo nimi dysponować oraz zapoznał się i akceptuje  wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Użytkownik podczas procesu rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Portal w celu realizacji usług, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Portal zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownik otrzymuje informacje o treściach marketingowych wyłącznie od Wydawcy, na którego stronie dokonał rejestracji.

Informacje o produktach i/lub usługach dostępnych na Portalu będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził oddzielną zgodę na ich otrzymywanie. Powyższa zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich pól w ramach ustawień konta.

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, poza Wydawcą treści, na którego stronie nastąpiła rejestracja, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Portal do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Użytkownikach odwiedzających Portal i służy poprawie jakości funkcjonowania Portalu oraz przeanalizowaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu.

Na Portalu mogą znajdować się łącza (tzw. linki) do innych stron lub usług internetowych. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych niż Portal stronach internetowych.

Portal może wykorzystywać dla celów oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych tzw. pliki cookie, umieszczane na komputerze Użytkownika po kliknięciu, rejestracji lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych.