Nadszedł nowy roku a więc już czas na prognozy. Aby ułatwić ich zrozumienie postanowiłem zacząć od przedstawienia w jakiej sytuacji znajduje się obecnie globalna gospodarka. Pozwoli to lepiej pojąć wątek przyczynowo – skutkowy wynikający z moich prognoz na rok 2013 dostępnych w ciągu kilku najbliższych dni.

 

1. Dług całkowity Wielkiej Brytanii przekroczył 970% PKB. Jest to najgorszy wynik ze wszystkich światowych gospodarek. Kraj ten oficjalnie wchodzi w recesję. Obsługa długu mimo historycznie niskich stóp procentowych staje się niemożliwa. Dla odwrócenia uwagi premier grozi podjęciem kroków militarnych w niekończącej się wojnie o Falklandy. Czyżby remake z przed 30 lat z udziałem Margaret Tatcher?

 

2. Rząd Japonii, trzeciej gospodarki świata z długiem rządowym w relacji do PKB powyżej 210% (całkowite zadłużenie pow. 630%) rozpoczął właśnie kolejny program osłabiania jena. Ze względu na poziom zadłużenia może to doprowadzić do porzucenia japońskiej waluty przez inwestorów doprowadzając do hiperinflacji oraz panicznej wyprzedaży obligacji. Wydarzenie takie mogłyby szybko uświadomić inwestorom jakim zagrożeniem jest bańka w obligacjach i zainicjować globalną wyprzedaż.

 

3. W Szwajcarii mamy negatywne stopy procentowe. W zamian za możliwość przechowania majątku w bezpiecznym miejscu Szwajcarzy inkasują 0,5-1% nie płacąc odsetek.

Jednocześnie, w rezultacie ogromnego zwiększenia podaży pieniądza w ciągu ostatnich 18 miesięcy waluta tego kraju jest bardzo narażona na atak spekulacyjny. Aby ratować gospodarkę przed nadmiernym umacnianiem się franka Szwajcarski Bank Narodowy skupował z rynku Euro aby utrzymać kurs 1,2 Euro za 1 CHF. Robił to za nowo wydrukowane franki, których ogromne ilości znalazły się w posiadaniu funduszy hedingowych oraz banków ponadnarodowych.

W sytuacji skoordynowanej akcji fundusze hedingowe mogą doprowadzić do masowej wyprzedaży waluty Helwetów niszcząc ostatnią bezpieczną przystań w Europie. Podobna akcja była już przeprowadzona w Polsce, kiedy to złotówka straciła kilkadziesiąt procent wartości w ciągu kilkunastu miesięcy. Posiadacze kredytów walutowych raczej nie zapomną tego do końca życia.

 

4. FED zamiast ustalonych 40 mld USD wpompowuje do systemu ponad 85 mld miesięcznie ratując system bankowy przed upadkiem. Jednocześnie z braku klientów FED skupuje ponad 75% nowych obligacji.

 

5. Ilość Amerykanów uprawnionych do otrzymywania kuponów na darmową żywność wzrosła do 47 milionów (15 % populacji). Obecnie ponad 38 % Amerykanów korzysta z różnego rodzaju pomocy rządowej.

 

6. Szybkość w jakiej pieniądz cyrkuluje w gospodarce USA spadła do poziomów nienotowanych od 70 lat. Wyjaśnienie: gdy mamy pracę i dobrze nam się powodzi łatwo wydajemy pieniądze. Ktoś dzięki temu je zarabia i też wydaje, pieniądz szybko przechodzi z rąk do rąk. Zależność jest prosta, im gospodarka zdrowsza tym pieniądz częściej zmienia właściciela.

 

7. Pod koniec listopada na szczycie w Phnom Penh (Kambodża) 15 krajów z Azji południowo-wschodniej wraz z Australią i Nową Zelandią zawiązało blok wspólnej wymiany handlowej odchodząc od rozliczeń dolarowych. Kraje te odpowiadają za 45 % ludności globu. Stany Zjednoczone nie były zaproszone do rozmów. 

 

8. Banki centralne kompletnie nie ufają sobie. Wzajemne pożyczki są na rekordowo niskich poziomach. Każdy z nich trzyma gotówkę dla siebie. Od 2009 roku nieustannie skupują złoto. Tylko w tym roku kupiły 500 ton złota (dane bez Chin). Chiny w tym czasie zwiększyły rezerwy od 400 do 900 ton.


9. Bank Centralny Chin zgromadził już co najmniej 4 tys. ton złota. Jest to zabezpieczenie przed utratą wartości rezerw dolarowych. Oficjalne dane z przed 2 lat mówią o 1 tys. ton. Po tym czasie zaprzestano publikacji aby nie wywołać nagłego wzrostu cen kruszcu. Pomimo, że Chiny są największym producentem złota nikt nigdy nie widział sztab wyprodukowanych w Chinach. Całą produkcję skupuje bank centralny.

 

10. Zachodnie banki centralne nie mają złota, które figuruje w ich dokumentach.

Niedawno odtajniono dokumenty, z których wynika, że w 2001 roku Niemcy zażądały od Wielkiej Brytanii przekazania do Niemiec części swojego złota w ilości około 1000 ton. Zbiegło się to z okresem kiedy Gordon Brown, ówczesny Premier Wielkiej Brytanii niby sprzedał 400 ton złota Brytyjskiego zbijając cenę do 275 USD/uncję (najniższa cena od 20 lat). Zdaniem wielu mądrych osób niemieckiego złota od dawna nie było w Wielkiej Brytanii. Zostało ono sprzedane podobnie jak Brytyjskie, a Gordon Brown nie mając innego wyjścia ogłosił, że sprzedaje 400 ton zbijając tym samym cenę do rekordowo niskich poziomów co pozwoliło mu odkupić część złota i oddać je Niemcom w kilka miesięcy później.

Na skutek ostatnich nacisków Niemiec na zwrot złota przechowywanego w USA Fed odmówił Niemcom prawa do audytowania ich własnego złota, nie mówiąc o przeniesieniu go do Niemiec.

Widząc co się dzieje, wiele krajów rozpoczęło proces zwrotu swojego złota domyślając się, że kruszcu w bankach centralnych jest zdecydowanie mniej niż wynika to z kwitów depozytowych.


11. W efekcie wojen walutowych zmierzających do osłabienia własnej waluty banki centralne na całym świecie zwiększają podaż pieniądza kupując bezwartościowe obligacje rządowe. Wkrótce nastąpi moment, w którym któryś bank się wyłamie i za nowe pieniądze zacznie masowo skupować złoto. To będzie moment, w którym skokowo nastąpi utrata zaufania do środka płatniczego.


12. W efekcie szalonego tempa zwiększania podaży pieniądza na całym świecie tworzą się niebezpieczne bańki, które lada moment pękną wpędzając całe gospodarki w recesję. Pięknym przykładem cen oderwanych od rzeczywistości jest koszt miejsca parkingowego w Hong Kongu w luksusowym Repulse Bay sprzedanego za 387.000 USD!


13. Allan Greenspan ostatnio stwierdził: „Od Niemiec i ich upadku z lat 40-tych nauczyliśmy się, że tylko złoto jest pieniądzem.“


14. Globalny rynek długu osiągnął wartość 200 bilionów USD i odpowiada 350% globalnego PKB.


15. Ze względu na historycznie niskie stopy procentowe, obligacje rządowe w USA są najdroższe od 240 lat. W Wielkiej Brytanii od 300 lat.


16. Bankructwo Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch zostało odłożone w czasie wyłącznie poprzez masowe zakupy obligacji przez Europejski Bank Centralny.


17. Wg. opracowania Morgan Stanley: "W historii nie ma pojedynczego przypadku,  w którym gospodarka z długiem pow. 250% PKB uniknęłaby poważnego kryzysu finansowego lub wysokiej inflacji.” Dodatkowe badania wskazują, że nie ma możliwości spłacenia długu rządowego przekraczającego 80% bez masowej dewaluacji waluty.


18. Łączne zapasy złota USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Szwajcarii, MFW i strefy Euro to 23.049 ton. Przy obecnych cenach szacowane są na 1,2 biliona dolarów. Mniej niż tegoroczny deficyt wydatków rządowych USA.


19. Czym jest rynek derywatów i o zagrożeniu jakie ze sobą niesie pisałem wielokrotnie. Tym razem zacytuję tylko część raportu  „Shadow Banking: Economics and Policy” przygotowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Rynek derywatów wart 600 bln USD (10 letni globalny PKB) zabezpieczony jest przez 600 mld USD w realnym majątku. Tysiąckrotny lewar lub inaczej 0,1% margin requirement !!! Ile potrzeba aby system się zawalił pod własnym ciężarem?

Trader21 

Niezależny Portal Finansowy