Search
Close this search box.

Najważniejsze wykresy minionych tygodni – Styczeń 2024

Problemy na Morzu Czerwonym. Koszty transportu morskiego rosną 

Eskalacja wojny pomiędzy Izraelem i Gazą nie pozostała bez wpływu na ceny transportu morskiego. Bojownicy Huti z Jemenu, wspierający strefę Gazy, atakują kontenerowce w okolicy cieśniny Bab al-Mandab, czyli wpływu do kanału Sueskiego. Powoduje to, że koszty ubezpieczenia statków rosną, a niektóre firmy decydują się płynąć dłuższą trasą, czyli dookoła Afryki. W konsekwencji cena transportu wzrosła, obecnie sprowadzenie kontenera z Chin do Morza Śródziemnego kosztuje 5600 dolarów, a w zeszłym roku było to tylko 1800 dolarów. 

Rosnące koszty transportu to problem dla zachodnich gospodarek. Przekładają się na wzrost inflacji, a wiele krajów nadal doświadcza ponadprzeciętnego wzrostu cen. Przeciągające się problemy na Morzu Czerwonym mogą odbić się negatywnie na rynkach finansowych, które oczekują spadku inflacji i stóp procentowych. 

Czy managerowie funduszy trafnie przewidują przyszłość?

Kilka razy w roku do managerów z funduszy inwestycyjnych wysyłane są ankiety zawierające szereg pytań. Kwestionariusze są prowadzone przez Bank of America i nazywane FMS (Fund Manager Survey). Poniższy wykres prezentuje wyniki jednej z nich i przedstawia jaka część osób zarządzających z instytucji finansowych twierdzi, że nadchodzi recesja. 

Do tej pory managerowie zazwyczaj przewidywali recesję kiedy… było już po fakcie. Na przykład w 2022 roku w dwóch następujących po sobie kwartałach zanotowano spadek PKB w USA, co spełniało jedną z definicji recesji. Po publikacji tych danych managerowie stwierdzili, że recesja jest bardzo prawdopodobna, stąd wysoki wynik z listopada 2022 roku.   

Nie dziwi zatem fakt, że obecnie, pomimo wielu czynników wskazujących rosnące szanse na pojawienie się recesji, większość managerów nie dostrzega ryzyka problemów gospodarczych. 

Co wskazuje na nadchodzącą recesję? 

Branża transportowa w USA wysyła sygnał ostrzegawczy. W ostatnich miesiącach liczba osób zatrudnionych w branży transportowej zaczęła wyraźnie spadać.

Uwaga: szare prostokąty reprezentują okresy recesji gospodarczej. Do tej pory spadki zatrudnienia o tej skali były sygnałem, że niebawem rozpocznie się recesja.  

Problemy z transportem mają miejsce nie tylko w USA, ale o tym w dalszej części artykułu. 

Na spowolnienie gospodarcze zwraca również uwagę wykres opublikowany przez nowojorski FED. Możemy na nim zobaczyć linię pokazującą prawdopodobieństwo wystąpienia recesji na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy.  

Zwróćcie uwagę, że model wskazuje na ponad 62-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia recesji gospodarczej. Jest to najwyższy poziom od ponad 40 lat.  

Trzecim wskaźnikiem jest krzywa dochodowości, czyli różnica pomiędzy odsetkami dziesięcioletnich i dwuletnich obligacji. Od połowy 2022 roku jest ujemna i zawróciła, zmierzając w okolicę zera. Wykres krzywej dochodowości przedstawia poniższa grafika.